Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

POLITIKA ODBRANE KAO ELEMENT POLITIKE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Republika Srbija je pre svega desetak godina, sticajem raznih okolnosti, obnovila status samostalne države. Prethodnih osamdesetosam godina je bila u sastavu nekog oblika zajedničke države. U tom periodu najveći deo pitanja odbrane je bio rešavan na tom „saveznom“ nivou. Posle 2006. godine, kada je obnovljena samostalnost, Republika Srbija je preduzela niz neophodnih mera kako bi na pravi način rešavala pitanja odbrane, što je nezaobilazna obaveza za svaku državu koja želi da konstituiše potrebne elemente svog sistema. U tom smislu, posebno su bila značajna sledeća pitanja: donošenje političkih, strategijsko – doktrinarnih i normativnih dokumenata; rešavanje nekih ključnih organizacionih pitanja, od nivoa Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, pa i na drugim nižim nivoima; konstituisanje sistema odbrane i kompletno preuzimanje operativnog komandovanja sa Vojskom Srbije; kadrovska i materijalna konsolidacija sistema odbrane i dr. Značajan deo ovih i drugih poslova obavljen je uspešno. Međutim, sistema odbrane i Vojska Srbije su „živi“ organizmi, stalno se menjaju razni spoljni i unutrašnji činioci koji utiču na odbranu zemlje, što zahteva potrebu neprekidne dogradnje te izuzetno važne funkcije svake odgovorne države.

Ključne reči:

Reference

  1. Бела књига одбране Републике Србије, МО, Медија центар Одбрана, Београд, 2010.
  2. Бјелајац, Миле, Дипломатија и војска, Медија центар Одбрана и Академија за дипломатију и безбедност, Београд, 2010.
  3. Гаћиновић, Радослав, Безбедносна функција државе, ИПС, Београд, 2012.
  4. Гаћиновић, Радослав, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002.
  5. Закон о Војсци Југославије, ВИНЦ, Београд, 1993.
  6. Закон о Војсци Србије, Службени гласник РС, број 116/07.
  7. Закон о министарствима, Службени гласник РС, број 43/07.
  8. Закон о одбрани Републике Србије, Службени гласник РС, број 116/07.
  9. Закон о одбрани СРЈ, ВИНЦ, Београд, 1993.
  10. Закон о основама уређења служби безбедности, Службени гласник РС, број 116/07.
  11. Закон о председнику Републике, Службени гласник РС, број 111/07.
  12. Крга, Бранко, „Теоријско – методолошки аспекти изградње капацитета система националне безбедности“, Зборник радова Србија – изградња капацитета система националне безбедности, ур. Радослав Гаћиновић, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  13. Савић, Андреја и Машуловић, Иван, Системи националне безбедности, Бар, 2010.
  14. Савић, Андреја и Стајић, Љубомир, Основи цивилне безбедности, Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад, 2006.
  15. Стајић, Љубомир и Гаћиновић, Радослав, Увод у студије безбедности, ДП, Београд, 2007.
  16. Стајић, Љубомир и Лазић, Радојица: Увод у националну безбедност, Академија за националну безбедност и Службени гласник, Београд, 2015.
  17. Стојковић, Биљана: Безбедност као предуслов развоја, Задужбина Андрејевић, Београд, 2014.
  18. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Службени гласник Републике Србије број 28/2009, Београд, 2009.
  19. Стратегија одбране Републике Србије, Службени гласник РС, број 88/09, Београд, 2009.
  20. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, број 98/06.
  21. Уставна повеља ДЗ СЦГ, Сл. лист СЦГ, бр. 1/03.
  22. Хантингтон, Семјуел: Војник и држава, Центар за студије Југоисточне Европе ФПН, Дипломатска академија, Београд, 2004.

   

PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2016 УДК: 355.02(497.11) 47-66
ç