Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТСКА ПИТАЊА

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНИХ ИДЕНТИТЕТА У ПОСТЛИТИЈСКОЈ ЦРНОЈ ГОРИ

Сажетак

Рад за предмет истраживања има тренутне односе снага националних идентитета у Црној Гори. Истраживање има за циљ: да покаже тренутне односе снага између два кључна национална идентитета (црногорског и српског), да изкаже рефлексију идентитетских односа у простору политичког и верског, да понуди извесну прогностику будућих дешавања, и да пружи одређене предлоге мера и решења за превазилажење конфликтне ситуације. Како изгледа тренутно политичко позиционирање у пољу националних идентитета две оформљене националне заједнице у Црној Гори (црногорске и српске), и како се оно рефлектује у простору политичког? – основно је проблемско питање од кога изтраживање полази. Стога се као основна предпоставка узима да је питање националног идентитета у Црној Гори од пресудне важности за испитивање политичких релација. Без утврђивања политичких предпоставки није могуће створити услове за темељан развој друштва и позицирање у регионалним оквирима. Стога је истраживање политике националних идентитета од великог научног и друштвеног значаја како за Црну Гору, тако и за српски народ у целини. У раду је коришћен читав спектар метода: посматрање, анализа садржаја, поређење, социоисторијски приступ, развојни метод, институционални приступ…

кључне речи:

Референце

  • Војиновић, Рајо. 2008. „Уставно-правно раздвајање српске и црногорске националне заједнице – кључни услов опстанка српског народа у Црној Гори.“ Научни скуп: Како до заштите идентитета српског народа у Црној Гори?, 268–275. Подгорица: Књижевна задруга „Српског народног вијећа“.
  • ИН4С. 2020. „Бечић и Абазовић са високом европском делегацијом: Нова власт ће бити процрногорска, прозападна и проевропска“, Ин4С. Подгорица, 20. октобар 2020.
  • Кнежевић, Милош. 2007. Изневерена држава – Србија и Црна Гора у времену разлаза. Београд: Институт за политичке студије.
  • Милосављевић, Зоран. 2012. „Босна и Херцеговина и Црна Гора – (не)одрживе мултинационалне творевине.“ Српска политичка мисао. 38 (4): 301 – 318. Београд: Институт за политичке студије.
  • Станковић, Владан. 2011. „Грађански концепт црногорске нације – процес асимилације Срба in vivo.Политичка ревија. 30 (4): 69 – 88. Београд: Институт за политичке студије.
  • Станковић, Владан. 2018. „Српски идентитет и црногорство – тренутни односи снага.“ Политичка ревија. 56 (2): 71 – 95. Београд: Институт за политичке студије.
  • Суботић, Момчило. 2020. „Идентитетска питања Црне Горе.“ Политичка ревија. 63 (1): 12 – 48. Београд: Институт за политичке студије.
  • Џомић, Велибор. 2013. Црква и држава у Црној Гори. Цетиње, Београд: „Светигора“, „Октоих“.
  • Agencija. 2021. „Krivokapić tvrdi da bi bio uhapšen da je potpisao Temeljni ugovor sa SPC“. AlJazeera. 11. jun 2021, https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2021/6/11/krivokapic-bio-bih-uhapsen-sa-sam-potpisao-temljni-ugovor-sa-spc.
  • Avlijani, Ahmed. 2021. „(Ne)dostojni(h) desant na Cetinje“. Antena M. Podgorica, 8. septembar 2021, https://www.antenam.net/stav/213347-ne-dostojni-h-desant-na-cetinje.
  • CDM. 2018. „Još jedan apel Amaneta: Crnogorske crkve da se vrate državi“. CDM. Podgorica, 4. jun 2018.
  • Gašović, Milan. 2020. „Od neoliberalizma ka ekonomskom patriotizmu.“ Matica crnogorska. 83: 65 – 78. Podgorica: Matica crnogorska.
  • Janković Srđan, Vukićević Jasna. 2020. „Popis u Crnoj Gori – bez nacije, vjere i jezika?“ Radio Slobodna Evropa. Prag, 22. oktobar 2020.
  • Janković, Srđan. 2020. „Đukanović: Ako SPC odbije dogovor, formiraćemo pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori“. Radio Slobodna Evropa. Prag, 18. maj 2020.
  • Janković, Srđan. 2019. „Đukanovićevo obnavljanje Crnogorske pravoslavne crkve.“ Radio Slobodna Evropa. Prag, 10. juni 2019.
  • Jovanović, Slobodan. 2014. „SPC je neprijatelj države i nacije“. RTCG. Podgorica, 7. jul 2014, http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/57757/spc-je-neprijatelj-drzave-i-nacije.html.
  • Kračković, Radomir. 2020. „Crna Gora: Opozicija žuri da preuzme vlast.“ Deutsche Welle, 1. septembar 2020.
  • Milačić, Filip. 2019. Izazovi politike nacionalnog identiteta u Zapadnoj Evropi – učenje na primeru Crne Gore. Friedrich Ebert Stiftung.
  • Prnjak, Hrvoje. 2021. „Intervju: Stevo Đurašković. Crna Gora će biti mirna onoliko koliko je Beograd i SPC ostave da živi sama sa sobom.“ Slobodna Dalmacija. Split, 19. listopada 2021.
  • RTCG. 2021. „Krivokapić odgovorio DF-u: Neću vam dozvoliti ono što je stekao narod Crne Gore.“ Danas. Beograd, 2. avgust 2021.
  • RTL Danas. 2021. „Srbiji je Crna Gora kompenzacija za Kosovo, nezaobilazna za održanje ideje Velike Srbije.“ RTL, 17. rujna 2021.
  • Sekulović, Goran. 2010. „Crnogorska identitetska prava i slobode.“ Matica crnogorska. 44: 7 – 74. Podgorica: Matica crnogorska.
  • TanJug. 2021. „Ako bude incidenta odgovoran je Đukanović. Politikolog Pavićević: To će biti direktna posledica radikalizovanja politike DPS-a.“ Večernje novosti. Beograd, 29. avgust 2021.
  • Vuković-Ćalasan Danijela, Mehmed Đečević. 2015. „Izazovi izgradnje građanskog identiteta u Crnoj Gori: postreferendumske podjele i sporovi političkih partija.“ Migracijske i etničke teme. 1: 7 – 37. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti.
периодика Политичка ревија 1/2022 1/2022 УДК 323.1(497.16)“20“ 11-23