Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

ПОЛИТИКА И СУДСТВО

Сажетак

Наше истраживање се превасходно фокусира на питање да ли су судови политички актери и у чему се огледа улога политичког у европском и америчком моделу примене права. У страницама које следе аутор који изворно долази из правног домена, настојаће да објективно анализира импликације судске акције (при­мене права) на политику и политички систем и vice versa. У том правцу компаративно анализирамо англосаксонску и европску литературу и праксу о односу политике и судова, о интеракцији судова и законодавца и о утицају политичких интересних група на судовање. Наведене истраживачке јединице критички се осврћу на политичку и вредносну неутралност судске функције, судске професије и најзад, судске одлуке. У раду се испитују узроци непопуларности ове теме у европској литератури и, с друге стране, хиперпродукција чланака и студија на исту тему са друге стране Атлантика.

 

кључне речи:

Референце

  1. Будимир Кошутић, Увод у јуриспруденцију, ЦИД, Подгорица, 2008.
  2. Christine Landfried, „The Judicialization of Politics in Germany“, Inter­national Political Science Review, 15, No 3, Sage Publications Ltd., New York 1994.
  3. James G. March, Johan Olsen, „The New Institutionalism: Organiza­tional Factors in Political Life“, American Political Science Review 78, 1994.
  4. Elinor Ostrom, Strategies of Political Inquiry, Sage, London, 1982.
  5. Марко Пејковић, „Улога Уставног суда у политичком систему Србије“ у зборнику Противречности политичког система, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  6. Rehder Britta, „What is Political about Jurisprudence?“, MPIfG Discus­sion 07/5, Max Planc Institut für Gessellshaftsforschung, Köln, 2007.
  7. Martin Shapiro, Alec Stone, „The New Constitutional Politics of Euro­pe“, Comparative Political Studies 26/4,
  8. Speath Harold, Jeffrey Segal, The Supreme Court and the Attitudional Model, Cambridge University Press,1993.
  9. Torbjoern Vallinder, „The Judicialization of Politics: A World-Wide Phe­nomenon“, International Political Studies Review, 15, No 2, 1994.
  10. Volcansek, Mary, Judicial Politics and Policy-Making in Western Europe, Special Issue of Western European Politics, 15, No 3, 1992.
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 342.56:32 67-77