Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKE INSTITUCIJE

POLITIKA I SUDSTVO

Sažetak

Naše istraživanje se prevashodno fokusira na pitanje da li su sudovi politički akteri i u čemu se ogleda uloga političkog u evropskom i američkom modelu primene prava. U stranicama koje slede autor koji izvorno dolazi iz pravnog domena, nastojaće da objektivno analizira implikacije sudske akcije (pri­mene prava) na politiku i politički sistem i vice versa. U tom pravcu komparativno analiziramo anglosaksonsku i evropsku literaturu i praksu o odnosu politike i sudova, o interakciji sudova i zakonodavca i o uticaju političkih interesnih grupa na sudovanje. Navedene istraživačke jedinice kritički se osvrću na političku i vrednosnu neutralnost sudske funkcije, sudske profesije i najzad, sudske odluke. U radu se ispituju uzroci nepopularnosti ove teme u evropskoj literaturi i, s druge strane, hiperprodukcija članaka i studija na istu temu sa druge strane Atlantika.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Будимир Кошутић, Увод у јуриспруденцију, ЦИД, Подгорица, 2008.
  2. Christine Landfried, „The Judicialization of Politics in Germany“, Inter­national Political Science Review, 15, No 3, Sage Publications Ltd., New York 1994.
  3. James G. March, Johan Olsen, „The New Institutionalism: Organiza­tional Factors in Political Life“, American Political Science Review 78, 1994.
  4. Elinor Ostrom, Strategies of Political Inquiry, Sage, London, 1982.
  5. Марко Пејковић, „Улога Уставног суда у политичком систему Србије“ у зборнику Противречности политичког система, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  6. Rehder Britta, „What is Political about Jurisprudence?“, MPIfG Discus­sion 07/5, Max Planc Institut für Gessellshaftsforschung, Köln, 2007.
  7. Martin Shapiro, Alec Stone, „The New Constitutional Politics of Euro­pe“, Comparative Political Studies 26/4,
  8. Speath Harold, Jeffrey Segal, The Supreme Court and the Attitudional Model, Cambridge University Press,1993.
  9. Torbjoern Vallinder, „The Judicialization of Politics: A World-Wide Phe­nomenon“, International Political Studies Review, 15, No 2, 1994.
  10. Volcansek, Mary, Judicial Politics and Policy-Making in Western Europe, Special Issue of Western European Politics, 15, No 3, 1992.
PERIODIKA Politička revija 1/2012 УДК: 342.56:32 67-77
ç