Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКА УНИЈА, ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА, ЕВРОПЕИЗАЦИЈА

ПОЛИТИКА ЕУ ПРЕМА ИСТОЧНОМ И ЈУЖНОМ МЕДИТЕРАНУ

Сажетак

Процена Заједничке спољне и безбедносне полити­ке (CFSP) Европске Уније је од посебног значаја за државе кандидате за чланство у ЕУ То је од суштинске важности за разумевање функционисања ЕУ и анализу њеног утицаja у међународним односима. Србија као земља кандидат за пуноправно чланство у ЕУ мора ускладити своју спољну и безбедносну политику са политиком Уније. Имајући ово на уму аутор разматра европску медитеранску и блискоисточну политику такође као области у којима he свака држава кандидат морати да усклади своју политику. У ту сврху он представља недавно ангажовање ЕУ у овом региону и у том погледу изучава њену тренутну стратегију и политику. Анализа Заједничке спољне и безбедносне политике Европ­ске Уније показује суштинске недостатке у смислу неусклађености и нефункционалности у области источног и јужног Медитерана.

кључне речи:

Референце

  1. “Answer of the Federal Government to the Minor Interpellation ta­bled by the Members of the Bundestag Ulla Jelpke, Andrei Hunko, Annette Groth, Inge Höger, Stefan Liebich, Petra Pau, Halina Wawzyniak and the Left Party parliamentary group Bunde­stag printed paper 18/280, 20 December 2013”, Интернет, http:// www.statewatch.org/news/2014/mar/libya–development-of-theEUBAM-mission-in-libya.pdf, приступ: 28/04/2014.
  2. “Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2013. Regional report: A Partnership for Democracy and Shared Pro­sperity with the Southern Mediterranean Partners”, European Commission, Brussels, 27.3.2014, SWD (2014) 100 final.
  3. “Revised Draft Concept of Operations “Plus” (CONOPS PLUS) for the CSDP mission EUBAM Libya”, Council of the European Union Brussels, 18 April 2013 8182/4/13 REV 4, CPCC,RESTREINT UE/EU RESTRICTED, Интернет, http://www.mediapart.fr/files/EUBAMRapportAVRIL2013.pdf., приступ: 20/05/2014.
  4. 1-2013 Call-for Contributions for EUBAM Libya, Annex I, “Adver­tisement for International Seconded/Contracted Staff Members”, EEAS M_D GCIV 0023001 23-04-2013, p. 6, Интернет, http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSoClV/Bandi-EU-Internazionali/ Documents/bando_eubam_23_04_2013/annexl.pdf, приступ: 20/05/2014.
  5. A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the So­uthern Mediterranean, Joint Communication To The European Council, The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, COM(2011) 200 final, Brussels, 8.3.2011.
  6. Annual Risk Analysis 2014, Frontex TT-AC-14-001-EN-N, Warsaw, May 2014, Интернет http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2014.pdf, приступ: 28/08/2014.
  7. Council Decision 2011/210/CFSP, Official Journal of the European Union, L 89/18 4.2011.
  8. Energy production and imports: Table 3: Main origin of primary energy imports, EU-28, 2002-12, EUROSTAT, Интернет, http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_ production_and_imports#Imports, приступ: 18/09/2014.
  9. Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED), Интернет, http://eeas.europa.eu/euromed/index_ en.htm, скинуто: 13/05/2011.
  10. European Union: Energy, Интернет, http://europa.eu/pol/ener/index_en.htm, приступ: 14/05/2014.
  11. Intra- and inter-regional merchandise trade, 2012, Table I.4, у: “World Trade Organization International Trade Statistics” 2013, p. 21.
  12. Istanbul Cooperation Initiative, 28 June 2004, Интернет, http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.htm, приступ: 28/04/2008.
  13. The Africa-Eu Strategic Partnership: A Joint Africa-EU Strategy, Lisbon, 9 December 2007, 16344/07 (Presse 291).
  14. “Desertec’s collapse unlikely to affect EU energy plans”, Интернет, http://www.rtcc.org/2013/07/05/desertecs-collapse-unlikelyto-affect-eu-energy-plans/#sthash.RBXLu6iM.dpuf, приступ: 18/05/2014.
  15. “EU ‘Frontex Plus’ agency to replace Italy migrant sea rescue”, Euronews Интернет, http://www.euronews.com/2014/08/27/eu-frontex-plus-agency-to-replace-italy-migrant-sea-rescue/, при­ступ: 01/09/2014.
  16. “EU ‘civilian’ mission training paramilitaries in Libya”, EU Obser­ver11.13, Интернет http://euobserver.com/foreign/122134, приступ: 22/11/2013.
  17. “EU governments fail to reach deal on Syria arms embargo: Aus­tria”, Reuters May 27, 2013, Интернет, http://www.reuters.com/, приступ: 29/5/2013.
  18. “EU Tightens Its Grip on the Mediterranean”, October 16, 2013, Интернет, http://www.thetrumpet.com/article/11025.0.0/world/military/eu-tightens-its-grip-on-the-mediterranean, при­ступ: 05/05/2014.
  19. “EUBAM Rafah”, Интернет, http://www.eubam-rafah.eu/node/2300, приступ: 28/11/2013.
  20. “EUPOL COPPS: What contribution to the resolution of the Arab-Israeli conflict?”, European Security review, http://www.isiseurope.eu/, приступ: 22/11/2013.
  21. “Europe’s huddled masses”, Economist, Aug 16th 2014, Интернет, http://www.economist.com/news/leaders/21612152-rich-countries-must-take-more-migration-burden-europes-huddled-masses, приступ: 28/08/2014.
  22. “Libya violence puts EU border mission in doubt”, Euobserver 25. 08. 14, Интернет, http://euobserver.com/justice/125337, при­ступ: 29/08/2014.
  23. “North Africa, Middle East and Arabian Peninsula”, Интер­нет, http://eeas.europa.eu/mideast/index_en.htm, приступ: 12/05/2014.
  24. “Palestine: Palestinian Authority Police Beat Protesters”, Human Rights Watch JULY 30, 2013, Интернет, http://www.hrw.org/news/2013/07/30/palestine-palestinian-authority-police-beatprotesters, приступ: 22/11/2013.
  25. “Tunisia and the European Union: a solid, confident and forward-lo­oking partnership”, 25 March 2010, Интернет, http://ec.europa. eu/commission_2010-2014/fule/docs/articles/10-03-25_tunisia_ en.pdf, скинуто: 17/06/2011.
  26. Alvarez Verdugo, Milagros, “The enlargement of the Euro­pean Union and the European Security and Defence Po­licy”, Интернет,       http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/204363/4) %20The%20enlargement%20of%20the%20 European%20Union%20and%20the.pdf?sequence=4, приступ: 27/03/2014.
  27. Babayan, Nelli, “Now Who Answers the Phone in Europe? Coope­ration within the CFSP after the Enlargements and the Lisbon Treaty”, Caucasian Review of International Affairs Vol. 4 (4) Autumn 2010, pp. 354-367.
  28. Brocza, Stefan, “The failure of the EU’s Mediterranean policies”, Current Concerns, No 1, 15 January 2012.
  29. Censini, Nicola, “The Union for the Mediterranean: a project that never took off”, Young democrats for Europe, March 28 2012, Интернет, http://youngdemocrats.eu/the-union-for-the-mediterranean-a-project-that-never-took-off_202.html, приступ: 19/05/2014.
  30. Eva Chihelkovâ, “Euro-Mediterranean relations and their heading. On the way to a differentiated multilateralism?”, Agricultural Economics Czech, 60, 2014 (1), pp. 31-48.
  31. Fischer, Sabine, Lannon, Erwan, “The ENP Strategic Review: the EU and its neighbourhood at a crossroads”, European Union In­stitute for Security Studies, ISS Analysis May 2011, p. 3
  32. Gajić, Aleksandar Šaša, i Janković, Slobodan, „Četiri stuba srpske spoljne politike”, u: Dr Dragan Đukanović i Miloš Jončić (prir.), Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna po­litika EU, Institut za međunarodnu politiku i privredu i Hanns Seidel Stiftung 2012, str. 188.
  33. Giovanetti, Giorgia, “Trade Relations Among Mediterranean Co­untries”, Panorama Strategic Sectors, Economy and Territory, Mediterranean Yearbook 2013, p. 240.
  34. Janković, Slobodan, “Libijska kriza i njene posledice”, Međunarod­na politika 2011, vol. 62, br. 1142, str. 30-51.
  35. Taylor, Robert, “Implications for the Southern Mediterranean Co­untries of the Second Enlargement of the European Commu­nity”, Europe Information Development, X/225/80 June 1980.. [EU Commission Brochure];
  36. Trapara, Vladimir, „Ograničenja zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU: kome zapravo Srbija treba da se prilagodi?”, u: Dra­gan Đukanović i Miloš Jončić (prir.), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2012, str. 42-56.
  37. Јанковић, Слободан, „Од Медитерана до Авганистана”, Национални интерес, бр. 3, год. V, 6, Београд 2009.
  38. Јанковић, Слободан, „Савремени миграциони трендови: последице по Србију”, Национални интерес, бр. 2, год. VI, 8, Београд 2010.
периодика Национални интерес 3/2014 УДК 327(4-672EU):32(5-15)(6-17) 71-91