Изабери језик:
Тема броја

ЈАВНОСТ И ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА

ПОЛИТИЧКО (АНТИ)РЕКЛАМИРАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ 2012. У СРБИЈИ – Начин вођења изборне кампање као одраз политичке културе

Сажетак

Циљ овога рада је да истражи ефекте негативне кампање на општим изборима у Србији током маја 2012. године. Као основни инструмент анализе аутори користе анализу садржаја, путем које се тумаче садржаји изборног маркетинга политичких партија, али и изјаве и говори њихових лидера, аналитачара и стручне јавности. Аутори, с једне стране, утврђују да је негативна изборна кампања допринела демобилизацији бирача и додатно продубила кризу легитимитета још увек неконсолидоване демократије у Србији. С друге стране, у раду се истичу трајније последице (анти)кампање на развој политичке културе и изградње демократских вредности.

кључне речи:

Референце

  1. Almond, Gabriel A; Verba, Sidney, Civilna kultura: Politički stavovi i demokracija u pet zemalja, „Politička kultura“, Zagreb, 2000.
  2. „Анкета ‘Избори 2012’ – Партнер консалтинг: УРС са 6,5% прелази цензус, СПС највећи добитник избора“, http://www.eizbori.com/anketa-izbori2012-partner-konsaltmg-URS-sa-6,7-prelazi-cenzus-SPS-najveći-dobitnik-izbora (1.5.2012).
  3. Ansolabehere, Stephen; Iyeugar, Shanto; Simon, Adam; Valentino, Nicholas, „Do­es attack advetising demobilize the electorate?“, American Political Science Review, 88, No.4, 1994.
  4. Bahrt, Eric, „Obama running a negative campign for re-election“, 23. април, 2012, www.nationmultimedia.com/opinion/Obama-running-a-negative-campaignfor-re-election-30180479.html (29. 4. 2012).
  5. „Благојевић: Негативна кампања у оквирима доброг укуса“, извор Б92, 4.2012,               http://www.b92.net/info/izbori2012/analize.php?yyyy=2012&mm=04&dd=30&nav_id=605077 (30.4.2012).
  6. Добромировић, Милан, „Историја прљаве кампање: Пљувљње још од 1930. године“, Курир, април 1. мај, 2012.
  7. Константиновић, Радомир, Философија паланке, Нолит, Београд, 1981.
  8. Костадиновић, Јелена, „Избори 2012: Прљава игра без правила?“, извор: S media portal, http://www.smedia.rs/m/spress/vesti/1437/izbori-2012-negativna-kampanja-izbori-2012-prljava-igra-bez-pravila-VroEO.html (1.5.2012).
  9. Mark, David, Going Dirty: The Art of Negative Camaigning, Updated Edition, Rowman & Littlefield Publishers, USA, 2009.
  10. Матић, Милан, „Политичка култура“, одредница у: Милан Матић (гл. ур.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  11. „Медијски амбијент“, 14 дана у медијима (двонедељни билтен), бр. 29, 2012, http://www.mc.rs/medijski-ambijent.3158.html (29.05.2012).
  12. „Негативна кампања смањује број гласова“, 29. април, 2012, извор: Нови ма­газин, http://www. eizbori.com/negativna-kampanja-smanjuje-broj-glasova/ (30. 4. 2012).
  13. Славујевић, Зоран, „Двадесет година вишестраначја у Србији: Од маркетиншког нихилизма и примитивизма до тоталног маркетинга и идолопо­клонства маркетингу“, у: Славиша Орловић (прир.), Партије и избори у Србији: 20 година, Friedrich Ebert Stiftung, ФПН Центар за демократију, Београд, 2011.
  14. Славујевић, Зоран, Изборне кампање – поход на бираче: Случај Србије од 1990. до 2007. године, Friedrich Ebert Stiftung, ФПН, ИДН, Београд, 2007.
  15. Славујевић, Зоран, Политички маркетинг, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2005.
  16. Татомир, Небојша, „Централни изборни штаб ‘Покренимо Србију’: Нега­тивна кампања ДС = позитивни гласови коалицији!“, http://bktvnews.com/centralni-izborni-stab-pokrenimo-srbiju-negativna-kampanja-ds-pozitivni-glasovi-koaliciji/, 29.4.2012.
  17. Транскрипт емисије „Један на један“ (ауторка и водитељка: Даница Вученић; гост: Ђорђе Вуковић), РТВ Војводине, 17.04.2012, http://media.rtv.rs/sr_ci/ jedan-na-jedan/2474.
  18. http://www.mc.rs/rezultati-istraživanja-javnog-mnenja-Srbije-povodom-izbornekampanje.4.html?eventId=8442 (30.4.2012).
  19. Wattenberg, Martin P; Brians, Craig Leonard, Negative Campaign Advertising: Demobilizer or Mobilizer, Recent Work, Center for Research in Society and Politics, Institute for Social Science Research, University of California, Los Angeles, 22. август,
  20. West, Darrell M., Air Wars: Television Advertising in Election Campaigns, 1952­1992, Congressional Quarterly Press, Washington, DC, 1993.
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК: 32.019.5+324(497.11)“2012“ 297-315