Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

POLITIČKI VEKTOR SOCIJALNE DIMENZIJE ODRŽIVOG RAZVOJA SRBIJE

Sažetak

Prilikom definisanja koncepta održivog razvoja Republike Srbije prihvaćeno je najuže moguće tumačenje njegove socijalne dimenzije, pa se samim tim nije ni moglo ozbiljnije razmišljati o političkim vektorima koji utiču na usmeravanje razvoja. Zbog toga se u određenom razvoju situacije dovodi u pitanje ne samo ekonomski rast, već i bezbednost države ili društvenih grupa. Nesamostalnost u političkim izborima i opredeljenjima ima svoju cenu i uzrokuje konkretne posledice. Zato je neophodno menjati pristup u definisanju održivog razvoja i projektovanje sopstvenih ciljeva u skladu sa multivektorskim spoljnopolitičkim težnjama, kako bi se potencijalne posledice umanjile, a održivost dugoročnog razvoja postala realnija. Rad se sastoji iz četiri dela. Uvodni deo posvećen je razmatranju pojma razvoja i kritici vezivanja razvojne paradigme za isključivo ekonomski rast. U drugom delu se objašnjava koncept održivog razvoja i njegova socijalna dimenzija. Nacionalna strategija održivog razvoja Republike Srbije analizirana je u trećem delu, uz kritički osvrt na neusaglašenost sa ostalim strateškim dokumentima i nedorečenosti. Četvrti deo su zaključna razmatranja.

Ključne reči:

Reference

  • Acemoglu, Daron and Robinson, James. 2012. Why Nations Fail. New York: Crown Publishing.
  • De Mesquita, Ethan Bueno. 2016. Political Economy for Public Policy. Princeton: Princenton University Press.
  • Jackson, Tim. 2009. Prosperity without growth? The transition to a sustainable economy. London: Sustainable Development Commission.
  • Kostić, Vladimir i Đorđević, Dina. 2019. „Male hidroelektrane: Biznis protiv prirode“. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, 3. jul 2019: https://www.cins.rs/male-hidroelektrane-biznis-protiv-prirode/, 12. 12. 2020.
  • Kothari, Uma (ed.). 2019. A Radical History of Development Studies: Individuals, Institutions and Ideologies. London: Zed Books.
  • Marois, Thomas and Pradella, Lucia. 2015. „Polarising Development – Introducing Alternatives to Neoliberalism and the Crisis“, In: Lucia Pradella, Thomas Marois (eds.), Polarizing Development: Alternatives to Neoliberalism and the Crisis, 1-12. London: Pluto Press.
  • Национална стратегија одрживог развоја. 2008. Београд: Влада Републике Србије.
  • Оцић, Часлав (ур.). 2014. Могуће стратегије развоја Србије. Економски зборник САНУ, Књига XIII. Београд: Српска академија наука и уметности.
  • Perez-Carmona, Alexander. 2013. „Growth: A Discussion of the Margins of Economic and Ecological Thought”, In: Louis Meuleman (еd.), Transgovernance. Advancing Sustainability Governance, 83-161. Heildeberg: Springer.
  • World Commission on Environment and Development, 1987. Our Common Future. New York: UN: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf, 12. 12. 2020.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2021 1/2021 УДК: 502.131.1:316.334.5(497.11) 167-179
ç