Izaberi jezik:
Tema broja

TRANZICIJA

POLITIČKI SUKOBI KAO ISHODIŠTE I REZULTAT DRUŠTVENIH I EKONOMSKIH SUKOBA

Sažetak

Autor dokazuje tezu da je politička kontrola procesa privatizacije imala odlučujuću ulogu u njenim rezultatima: neefikasnoj domaćoj privredi, slabom domaćem kapitalu, deindustrializacii, regionalnim nejednakostima, nezaposlenosti. Osiromašenje je pogodilo većinu stanovišta, a otpuštanja u stranim kompanijama od početka 2009. godine zbog svetske ekonomske krize. U Srbiji se stvara koncentrisan socijalni pokret protiv neoliberalnog ka­pitalizma. To je nov oblik društvenog i ekonomskog reagovanja na političke sukobe koji su generalisani otuđivanjem imovine preduzeća od strane političkih stranaka, posebno u manjim gradovima u Srbiji. Razvoj ovog procesa u sadašnjoj etapi (septembar 2009) je nepredvidiv.

Ključne reči:

Reference

    1. “Боље партнер него противник!” – Београд, Савез самосталних син­диката Србије, 2008, стр. 129.
    2. Satle, Fransoa, Dijamel, Olivije, Pizije, Evlin: Енциклопедијски речник политичке филозофије, Том 2 – Нови Сад, Сремски Карловци, издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1995, стр. 595-1120.
    3. Марковић, Драган: Социјалне потребе и начин њиховог задовољавања у локалној заједници, Политичка ревија бр. 2, ИПС; Београд, 2009, стр. 61-88.
    4. Милосављевић, Зоран: Идеје за успостављање трајног мира, Поли­тичка ревија бр. 2, ИПС, Београд, 2009, стр. 205-231.
    5. Видојевић, Зоран: Приватизација није спасоносна формула, Полити­ка 18.9.2009, стр. 17 (рубрика “Међу нама”).
PERIODIKA Politička revija 4/2009 УДК: 316.48+338.124.4]323.222 259-272
ç