Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ СУКОБИ КАО ИСХОДИШТЕ И РЕЗУЛТАТ ДРУШТВЕНИХ И ЕКОНОМСКИХ СУКОБА

Сажетак

Аутор доказује тезу да је политичка контрола процеса приватизације имала одлучујућу улогу у њеним резултатима: неефикасној домаћој привреди, слабом домаћем капиталу, деиндустриализации, регионалним неједнакостима, незапослености. Осиромашење је погодило већину становишта, а отпуштања у страним компанијама од почетка 2009. године због светске економске кризе. У Србији се ствара концентрисан социјални покрет против неолибералног ка­питализма. То је нов облик друштвеног и економског реаговања на политичке сукобе који су генералисани отуђивањем имовине предузећа од стране политичких странака, посебно у мањим градовима у Србији. Развој овог процеса у садашњој етапи (септембар 2009) је непредвидив.

кључне речи:

Референце

    1. “Боље партнер него противник!” – Београд, Савез самосталних син­диката Србије, 2008, стр. 129.
    2. Satle, Fransoa, Dijamel, Olivije, Pizije, Evlin: Енциклопедијски речник политичке филозофије, Том 2 – Нови Сад, Сремски Карловци, издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1995, стр. 595-1120.
    3. Марковић, Драган: Социјалне потребе и начин њиховог задовољавања у локалној заједници, Политичка ревија бр. 2, ИПС; Београд, 2009, стр. 61-88.
    4. Милосављевић, Зоран: Идеје за успостављање трајног мира, Поли­тичка ревија бр. 2, ИПС, Београд, 2009, стр. 205-231.
    5. Видојевић, Зоран: Приватизација није спасоносна формула, Полити­ка 18.9.2009, стр. 17 (рубрика “Међу нама”).
УДК: 316.48+338.124.4]323.222 259-272