Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ, ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ И УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВОМ

Сажетак

Политичке партије представљају значајан елеменат демократског система власти. Аутор у свом раду анализира ниво поверења грађана у политичке партије, изборе и управљање државом, као и улогу коју политички идентитет има за остваривање демократије. У том смислу овај рад је подељен на два дела. Први део се бави проблемом политичких партија и политичким идентитетом док се у другом разматра поверење у изборе и управљање државом. Аутор се у свом раду користи комбинацијом неколико различитих метода: дијалектички метод, метод анализе садржаја и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  1. Андрић Александар, Цветковић Радомир, „Већина неће у ЕУ’’, Прес, четвртак, 22. децембар, 2011.
  2. Бутиган Вјекослав, „Трансформација политичких система на Балкану’’, Културни и етнички односи на Балкану могућности регионалне и европске интеграције, Филозофски факултет, Ниш, 2006.
  3. Гоати Владимир, Политичке партије и партијски системи, Центар за мониторинг ЦЕМИ, Подгорица, 2007
  4. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  5. Маринковић Дарко, „Синдикати и политичке странке у транзицији”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  6. Марковић Драган, „Демократски начин припремања и доношења одлука’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2011.
  7. Матић Петар, „Политичке партије и европски избори’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008.
  8. Младеновић Слађана, „Слабљење капацитета Скупштине Србије у процесу европских интеграција“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, бр. 4/2011.
  9. Митровић Љубиша, Општа социологија, Институт за политичке студије Београд, СВЕН Ниш, 2003.
  10. Радоњић Радован, Демократија, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2004
  11. Sartori Giovanni, “Elections et parties”, Démocratie (Eds. Robert Darton et Olivier Duhamel), Paris: Editons Rocher, 1998.
  12. Станчић Вишња, ,,Либерализам и демократија: сличности и разлике», Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2010.
  13. Стевановић Бранислав, „Политички идентитети Балкана у прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије и Македоније’’, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану, Филозофски факултет, Ниш, 2009.
  14. Стојадиновић Миша, „Изазови политичких система на Балкану’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2/2010.
  15. Стојадиновић Миша, Вукчевић Дејана, ,,Проблем очувања идентитета на Балкану’’, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 1/2011.
  16. Вукчевић Дејана, ,,Европски и национални идентитет у процесу европске интеграције“, Српска политичка мисао, 2/2011.
  17. Стојадиновић Миша, „Србија пред изазовима’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 3/2009.
  18. TNS Medium Gallup, Демократија глобална студија Voice of the People, доступно на: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_ TNSMediumGallup_Demokratÿa_Decpdf
  19. TNS Medium Gallup, Демократија – глобална студија Voice of the People, доступно на: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_ TNSMediumGallup_Demokratija_Novpdf
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 329:321.01 51-66