Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И СРПСКА ТРАНЗИЦИЈА

ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ, СИНДИКАТИ И РАДНИЦИ СРБИЈЕ НА КРАЈУ ТРАНЗИЦИЈЕ

Сажетак

У овом раду аутор социолошки описује и објашњава однос политичких и синдикалних елита на крају процеса транзиције Србије. Посебно се указује на најважније факторе који су допринели зближавању интереса ових елита почетком 2012. године, тј. пред парламентарне и друге изборе. Први део чланка посвећен је (не)модернизацијским потенцијалима политичке елите и њеном односу према мануелним радницима. Описују се појмови транзиције, приватизације, настајања друштва капиталистичке периферије. Већина синдикалних централа је прихва­тила неолиберални концепт развоја и приватизације. На тај начин су маргинализовале и себе и чланство које представљају. Највећи добитници транзиције су политичке и економске елите. Оне су срж нове капи­талистичке класе Србије. Мануелни радници и делови средњих слојева су највећи губитници транзиције. У другом делу рада истражују се стратегије деловања синдиката у времену светске економске кризе, по­себно у Србији. Истакнуте су следеће појаве: разједињени и сукобљени синдикати, блискост синдикалних лидера са политичким странкама и послодавцима, непостојање стратегије синдиката у новим условима, сукоби у синдикатима, несолидарност, губитак угле да, чланства и друштвене моћи. Ово је праћено масов ним губитком посла, сиромаштвом, социјалним неједнакостима, сукобима и сиромаштвом већине радника и осталих грађана. У закључку рада аутор је нагласио да је у Србији на­стало друштво капиталистичке периферије, без аутентичних синдиката и јаком утицају политичких странака на њих. За то кривицу сносе актуелне политичке и синдикалне елите.

 

кључне речи:

Референце

  1. Антонић. С. „Компрадори“, Печат, лист слободне Србије, 8. април 2010. http://www.pecat.co.rs/2010/04/slobodan-antonic-kompradori/ (датум посете 2.03.2012)
  2. Цвејић, С., „Структурни ефекти сиромаштва у Србији“, у: Друштво у превирању социолошке студије неких аспеката трансформације у Србији, (прир. С. Тзмановић), Београд, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, Београд, 2006, стр. 21-33.
  3. Душанић, Б. Ј., Бећарска економија, Београдска висока пословна школа, Београд, 2008.
  4. Кркобабић, В., Неисказана моћ синдиката, Панчево, 2003.
  5. Кркобабић, В., Транзиција и исказана немоћ синдиката, Панчево, 2008. Михаиловић, С., уред., Домети транзиције од социјализма ка капи­тализму, Fridrich Ebert Stiftung, Београд, 2010.
  6. Mркоњић, М., „Политичка позадина штрајкова?“, 28 јануар 2010. http:// www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=01&dd=28&nav_ id=407146 (датум посете 29.1.2010)
  7. Митровић, Љ., „Транзиција без социјалне одговорности и производња зависних друштава периферије капитализма“, Теме, вол. XXXIV, бр. 2 (април-јун), 2010, Ниш, стр. 677-698.
  8. Н. Т., „Место за јавне скупове је Ушће“, Политика, 14. јануар 1991.
  9. Новаковић, Н., „Настанак нове предузетничке елите у Србији“, Српска политичка мисао, год. 13, вол. 16, бр. 1-2/2006, стр. 129-152.
  10. Новаковић, Н., „Како се „кројила“ радничка судбина“, Синдикални повереник, вол. 66, двоброј 3124/365-366 (28. април) 2010, Радничка штампа, Београд, стр. 54-56.
  11. Новаковић, Н. Радничка класа и штрајкови у Србији после 2000, (докторска дисерација), Филозофски факултет, Београд, 2011.
  12. Орбовић, Љ., „Нећемо грчки сценарио“, Политика, 6. март 2010.
  13. Пауновић, С., Улога ММФ у економској кризи, Радничка штампа, Бе­оград, 2011.
  14. Петковић-Гајић, Д., Друштвене промене и стратегија деловања син­диката (докторска дисертација), Факултет политичких наука, Бео­град, 2011.
  15. Влада Републике Србије „Потписан Социјално економски споразум за 2011“, 2011. http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=152032 (датум приступа, 30.04.2011)
  16. „Правила за раднички бунт“, Синдикални повереник, вол. 65, двоброј 3124/349-350, Радничка штампа, Београд, 2009.
  17. Тадић, Б., (2009), „Борићемо се за свако радно место“, Синдикални повереник, бр. 337-338, 22. фебруар 2009, Радничка штампа, Београд.
  18. Савић, М., Белић, Интервју са Драганом Миловановићем, „Зауставили смо раст незапослености, крећемо у отварање 500.000 радних места“, Недељни телеграф, 29. октобар 2003.
  19. Стајић, Д., Заблуде о социјалној држави, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  20. Стојиљковић, З., (шеф пројекта), Улога синдиката у транзицији. Случај Југославије, Центар за проучавање алтернатива и УГС Независност, Београд, 1999.
  21. Стојиљковић, З., „Социјални дијалог у Србији. Разлози (пре)скромног досадашњег учинка“ у Зоран Стојиљковић и Срећко Михаиловић, Стање социјалног дијалога у Србији после двадесет година транзиције, Савез самосталних синдиката Србије и Swiss Labour Assistance, Београд, 2010, стр. 7-74.
  22. Вратуша, В., „Елите у постсоцијализму или компрадорска буржоазија у процесу рестаурације периферног капитализма“, Национални ин­терес – часопис за национална и државна питања, вол. 6, бр. 3/2010, стр. 51-58.
  23. Валерштајн, И., После либерализма, Службени гласник, Београд, 2005.
  24. “Заставе горе, Влада доле“, (2010) и Орбовић:, Љ., “У Београду про­тест 3 сата: Све док не буду срушили овај закон или Владу која га предлаже“, Синдикални повереник, вол. 66, бр. 375-376, 30. септембар 2010, Радничка штампа, Београд.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 316.344.4+331.105.44(497.11) 27-48