Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

POLITIČKA TEORIJA ISLAMA ‒ POLITIČKI SISTEM UČENIH PRAVNIKA

Sažetak

Prikaz knjige: Muhamed Jazdi, Politička teorija islama 2, Fondacija Mula Sadra, Sarajevo, 2014, str. 328.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2016 УДК 28:321.01(049.3) 137-146
ç