Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ПОЛИТИЧКА НАУКА У ПЕРИОДУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ: НЕСКЛАД ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ КАО ИЗАЗОВ НАУЧНОЈ МИСЛИ

Сажетак

Аутор разматра проблем развоја политикологије као научно-идеолошке дисциплине у периоду двојне поделе света након Другог светског рата. Подела света на социјализам и капитализам довела је до низа позитивних процеса у развоју друштвених наука, па и политикологије: легитимација система, развој како теоријских тако и емпиријских метода истраживања, издвајања државе за истраживања у области политичких наука, позитивна селекција кадрова, развој научних часописа и организација међународних научних скупова. Доказивање идеолошко-политичке супериорности система допринело је развоју истраживачке и издавачке делатности каква није постојала у претходним фазама развоја друштва.

кључне речи:

Референце

  1. Ђорђевић, проф. Јован, Политички систем, Прилог науци о човеку и самоуправљању, Београд, треће издање, ИРО Press, 1973, стр. 95.
  2. Маџар, Љубомир, Економска политика пред изазовима скучене, управљивости, Београд, Министарство финансија Републике Србије, 2009.
  3. Божидаревић, Никола, Нова фаза жустрих расправа. Економ:еаст ма­газин, 502-503, 31.13.2009.
  4. Гаћиновић, Радослав, Хипотезе у научном истраживању, Политичка ревија, 2/2009, ИПС, Београд.
  5. Маџар Љубомир, Економска политика у светлу актуелне академске критике, Београд, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2010, Фокус, 1/2010.
  6. Суботић, Драган; Методе научног и емпиријског истраживања, Политичка ревија, 2/2009, ИПС, Београд.
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 32.01:316.32 21-38