Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

POLITIČKA MISAO MILOŠA CRNJANSKOG

Sažetak

Prikaz knjige: Zoran Avramović, Politička misao Miloša Crnjanskog, Institut za političke studije, Beograd, 2010.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2011 УДК 821.163.41.09 Crnjanski M.:32(4)”19”(049.3) 340-348
ç