Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ДРУШТВЕНЕ ИСТОРИЈЕ И ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ

ПОЛИТИЧКА ИДЕОЛОГИЈА ДЕГОЛИЗМА

Сажетак

Личност Шарла де Гола и његово дело су неспорно обележили неколико деценија француске и европске политике. Од вође француског покрета отпора у Другом светском рату преко утемељивача Пете француске републике 1958. широк је дијапазон области где је овај државник оставио свој дубок траг. Наша намера је да у понуђеном раду издвојимо кључне елементе његове политичке мисли која је инспирисала његову свеобухватну друштвену акцију, да укажемо на оно што је посебно аутентично у његовим политичким промишљањима и скицирамо, у домену могућег, извесне обрисе једне, по нашем мишљењу, самосвојне идеологије. Истовремено ћемо се осврнути и на судбину његових идеја и тековина у данашњем политичком и историјском контексту кроз анализу деловања савремених актера у Француској и Европи.

кључне речи:

Референце

  1. Balladur, Edouard, Caractère de la France, Plon, 1997.
  2. Bergson, Henri, Le bon sens ou l’esprit français, Mille et une nuits, 2012.
  3. Bernstein, Serge, L’Italie dans la pensée et le discours du general de Gaulle, De Gaulle et l’Italie. Actes du colloque de Rome (1er-3 mars 1990).
  4. De Gaulle, Charles, Mémoires d’espoir, Plon, 1999.
  5. Duhamel, Alain,  Les pathologies politiques françaises, Plon, 2016.
  6. Duverger, Maurice, Institutions politiques, PUF, 1966.
  7. Gaillard, Jean-Michel, “Le grand dessein du général”, Les collections de l’Histoire, hors-série n°1, Les années De Gaulle, 1998.
  8. Gicquel, Jean, Gicquel, Jean-Eric, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 2007.
  9. Hazareesingh, Sudir, Ce pays qui aime les idées- histoire d’une passion française, Champs d’histoire, 2015.
  10. Peyrefitte, Alain, C’était de Gaulle, Edition de Fallois/ Fayard, 1994.
  11. Peyrefitte, Alain, Le mal français, Plon, 1976.
  12. Tauriac, Michel, Vivre avec de Gaulle, Plon, 2008.
  13. Гујаничић, Душан, ,,Правно-политички поглед на француско схватање нације“, Српска политичка мисао, 1/2017, стр. 299-320.
  14. Де Гол, Шарл, Ратни мемоари 1, Просвета, 1968.
  15. http://www.gaullisme.fr/2017/10/11/entre-de-gaulle-et-les-etats-unis-les-dessous-dune-guerre-de-30-ans/
периодика Политичка ревија 1/2018 УДК 32(44):929 De Gaulle 127-152