Izaberi jezik:
Tema broja

O NACIONALNOM IDENTITETU I ANTROPOLOŠKIM TEMAMA

POKRET SRBA KATOLIKA U DUBROVNIKU I DALMACIJI, OSVRT NA SRBE KATOLIKE U BOSNI I HERCEGOVINI I SLAVONIJI

Sažetak

U radu se najpre prezentuje uvodni teorijski i metodološki predložak katoličkog srpstva kroz istoriju. U radu je prikazano šta o svom etno-jezičkom identitetu kažu dubrovački i drugi Srbi katolici. Poseban aspekt rada čini prikaz Pokreta Srba katolika u Dubrovniku i njihov politički i nacionalni angažman od osamdesetih godina 19. veka pa do početka Prvog svetskog rata. Posebno je upečatljiva njihova nacionalna i kulturna delatnost kroz brojna kulturna, umetnička, književna i druga udruženja, zaključno sa najvišom nacionalnom kulturnom institucijom – Maticom srpskom u Dubrovniku. U radu je predstavljen i kraći pregled Srba katolika u Bosni i Hercegovini i Slavoniji, kroz prizmu kulturne, političke i nacionalne delatnosti njihovih najznačajnijih književnika, kulturnih i javnih delatnika. Najzad prikazan je proces gašenja katoličkog srpstva i njihovog pretvaranja u Hrvate, kojim je otpočeo proces političkog katoličanstva – stvaranja hrvatstva na katoličkim osnovama, što je postala doktrina Prvog hrvatskog katoličkog sastanka 1900. godine, koji je organizovan pod pokroviteljstvom pape Lava XIII, zatim nastavljen u periodu prve i druge Jugoslavije, sve do sloma zajedničke jugoslovenske države. Ovaj proces prikaz je na primeru novije i savremene istorije Dubrovnika.

Ključne reči:

Reference

  • Арсић, Ирена. 2019. Срби у Дубровнику. Београд: Задужбина Владете Јеротића.
  • Бакотић, Лујо. 1937. Срби у Далмацији од пада Млетачке републике до уједињења. Беофрад: Геца Кон.
  • Богојевић, Татјана, и Душко Певуља. 2022. Дум Иван Стојановић. Бањалука: Центар за српске студије.
  • Борак, Светозар. 1998. Срби католици. Нови Сад.
  • Екмечић, Милорад. 2008. Дуго кретање између клања и орања. Срби у Новом веку (1492 -1992). Београд: Завод за уџбенике и наставна срества.
  • Жутић, Никола. 2022. Мато Топаловић. Славонски Илир. Београд: „Велика Србија”.
  • Калај, Бењамин. 1895. Историја српског народа. Београд: Књижара „Петар Ђурић”.
  • Коренић, Стјепан. 1900. Први хрватски католички састанак. Загреб: „Глас концила”.
  • Костић М. Лазо. 1964. Крађа српског језика. Баден.
  • Костић, М. Лазо. 2000. Католички Срби. Нови Сад: „Обрица књига”.
  • Краљачић, Томислав. 1987. Калајев режим у Босни и Херцеговини 1882-1903. Срајево.
  • Милосављевић, Петар. 2022. Дум Иван Стојановић. Предговор. Бањалука: Центар за српске студије.
  • Милутиновић, Коста. 1989. О покрету Срба католика у Далмацији, Дубровнику и Боки Которској. Београд.
  • Митровић, Д. Јеремија. 1992. Српство Дубровника. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  • Остојић, Тихомир. 1900. Дум Иван Стојановић. Нови Сад: Летопис Матице српске.
  • Прибићевић, Светозар 1990. Диктатура краља Александра. Загреб: „Глобус”.
  • Суботић, Момчило. 2002. Хрвати и Босна. Геополитичке замисли у Хрватској према Босни и Херцеговини. Шабац: „Бели анђео”.
  • Суботић, Момчило 2010. Политичка мисао србистике. Београд: Институт за политичке студије.
  • Суботић, Момчило. 2012. Идентитет и геополитичка стварност Срба. Београд: Институт за политичке студије.
PERIODIKA Politička revija 4/2022 4/2022 УДК 94(=163.41)(497.5 Дубровник) 145-175
ç