Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЈАМ ПОМИРЕЊА: ДЕФИНИЦИЈА, ЕЛЕМЕНТИ И ПРОБЛЕМИ

Сажетак

У теорији мировних студија можемо пронаћи више дефиниција помирења, које су у великој мери комплементарне, те стога овај појам није тешко дефинисати. Тешкоће се јављају накнадно, при покушајима операционализације помирења као концепта, посебно код одређивања његовог садржаја, елемената и исхода у различитим околностима. Овај рад настоји да представи теорије о помирењу, али и да испита шта се под тим одређењем подразумева у дефиницијама различитих аутора. Објаснићемо основне појмове и елементе који чине процес помирења, навешћемо најчешће теоријске приступе, али и истражити неке спорне аспекте – нарочито када се ради о дистинкцији између помирења након унутрашњих и међународних сукоба. Рад посебно обраћа пажњу на дело Луиса Крајсберга (енг. Louis Kriesberg), једног од најзначајнијих теоретичара помирења, али не занемарује ни друге важне ауторе.

кључне речи:

Референце

  1. Auerbach, Yehudith, „The Role of Forgiveness in Reconciliation“, in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From conflict resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004.
  2. Bar-On, Dan, „Reconciliation Revisited for More Conceptual and Empirical Clarity“, in Bec-Neumann, Janja (ed.), Darkness at Noon: War Crimes, Genocide and Memories, University of Sarajevo.
  3. Bar-Siman-Tov, Yaаcov, „Dialectics between Stable Peace and Reconciliation“,in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From conflict resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004.
  4. Bar-Tal, Daniel, „Reconciliation as a Foundation of Culture of Peace“, in de Rivera, Joseph (ed.), Handbook on Building Cultures of Peace, Springer, New York, 2009.
  5. Bar-Tal, Daniel; Bennink, Gemma H.; „The Nature of Reconciliation as an Outcome and as a Process“, in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From conflict resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004.
  6. Burgess, Heidi; Burgess, Guy M.; Encyclopedia of Conflict Resolution, ABC-CLIO, Santa Barbara, 1997.
  7. Correlates of War, http://www.correlatesofwar.org/
  8. Department of Peace and Conflict Research, Uppsala Universitet http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/
  9. Галтунг, Јохан, Мирним средствима до мира, Службени гласник и Југоисток XXI, Београд, 2009.
  10. Hermann, Tamar, „Reconciliation: Reflections on the Theoretical and Practical Utility of the Term“, in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From conflict resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004.
  11. Kelman, Herbert C., Group Processes in the Resolution of International Conflicts, American Psychologist, 52, 1997.
  12. Kelman, Herbert C., „Reconciliation as Identity Change: A Social – Psychological Perspective“, in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From conflict resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004.
  13. Kriesberg, Louis, „Comparing Reconciliation Actions within and between Countries“,in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From conflict resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004.
  14. Maoz, Ifat, „Social-Cognitive Mechanisms in Reconciliation“, in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From conflict resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004.
  15. Miall, Hugh; Ramsbotham, Olivier; Woodhouse, Tom; Contemporary Conflict Resolution, Polity Press, Cambridge, 1999.
  16. Montville, Joseph V., „Reconciliation as Realpolitik: Facing the Burdens of History in Political Conflict Resolution“ in Rothbart, Daniel; Valentinovna Korostelina, Karina (eds.), Identity, morality and threat: Studies in violent conflict, Lexington Books, 2006.
  17. Накарада, Радмила, „Путеви помирења“, у Годишњак Факултета политичких наука, Београд, 2011.
  18. Santa-Barbara, Joanna, „Reconciliation“, in Webel, Charles; Galtung, Johan (eds.), Handbook of Peace and Conflict Studies, Routledge, New York, 2007.
  19. Schaap, Andrew, Political Reconciliation, Routledge, New York, 2005.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 327.56 301-314