Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЈАМ, ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА ЕКОЛОШКОГ ПРАВА

Сажетак

Предмет проучавања заштите животне средине представља научно сложен и комплексан процес, који обухвата све друштвене сфере. Поред екологије која се бави проучавањем односа између живих организама и околине, еколошки проблеми су постали предмет проучавања великог броја наука: социологије, права, економије, психологије, при чему ћемо у овом раду посебну пажњу посветити еколошком праву. Правни аспекти заштите животне средине изучавају се у оквиру Еколошког права под којим подразумевамо скуп правних прописа којима се регулише заштита живот­не средине у друштву и држави.

 

кључне речи:

Референце

  1. Ashford Nicholas, Caldart Charles, Environmental Law, Policy, and Eco­nomics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2008.
  2. Врховшек Мирослав, ,,Кривично-правна заштита животне средине према новом Кривичном законику Србије’’, Судска пракса, бр. 5-6, Пословна политика ад, Београд.
  3. Јовашевић Драган, „Заштита животне средине у кривичном законодавству Републике Србије’’, Судска пракса, бр. 1, Пословна политика АД, Београд, 2009.
  4. Крећа Миленко, Међународно јавно право, Правни факултет у Београду, Београд, 2010.
  5. Марковић Ж. Данило, Социјална екологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.
  6. Милошевић Зоран, ,,Православље и екологија’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, бр. 2/2003.
  7. Петровић Љиљана, Анђеловић Жарко, „Институционални облици заштите животне средине’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, бр. 4/2010.
  8. Ракић-Водинелић Весна, Право заштите животне околине/Избор текстова/, Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Београд, 2010.
  9. Стојадиновић Миша, „Моралистички фрагменти’’, Српска политич­ка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010.
  10. Чавошки Александра, Основи еколошког права Европске уније, Прав­ни факултет Универзитета Унион у Београду,Београд, 2007.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 349.6 377-386