Tema broja

Socijalna politika

PODRŠKA PROCESIMA DEINSTITUCIONALIZACIJE U USTANOVAMA ZA ODRASLE I STARIJE SA INTELEKTUALNIM I MENTALNIM TEŠKOĆAMA

Sažetak

Deinstitucionalizacija je tesno vezana sa pravima osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na život u zajednici i razvojem usluga u zajednici kojima se ovi procesi podržavaju. Vlada Republike Srbije se akcionim planom u okviru predpristupnih pregovora za poglavlje 19 obavezala da će usvojiti strategiju deinstitucionalizacije. U radu se prikazuju rezultati istraživanja koji su za cilj imali utvrđivanje stavova zaposlenih prema дeinstitucionalizaciji u šest domova za smeštaj odraslih i starijih sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Reč je o dmovima koji su bili uključeni u projekt „Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim poteškoćama i mentalnim oboljenjima“ (IPA 2011) i koji su okviru njega razvijali uslugu stanovanja uz podršku. Rezultati istraživanja su pokazali da zaposleni generalno podržavaju procese deinstitucionalizacije, pri čemu nivo i intezitet podrške zavise od radnog mesta/obrazovanja, godina radnog staža i brojem pohađanih obuka.

Ključne reči:

Reference

  • Бркић, Мирослав, „Услуге у заједници-претпоставкењ процеса деинституционализације“, Социјална политика; Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2014.
  • Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа социјалне заштите за одрасле и старије са менталним, интелектуалним,
  телесним или сензорним тешкоћама за 2016. годину, Београд.
  • Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности
  јединица локална самоуправе у Републици Србији, Београд, 2016. стр. 20.
  • Kozma, Agnes; Petri, Gabor, Mapping Exclusion – Institutional and Community-based Services in the Mental Health Field in Europe, Mental Health Europe, Brussels, 2012.
  • Mansell, Jim; Knapp, Martin; Beadle-Brown, Julie; Beecham Jeni, „Deinstitutionalization and Community Living – Outcomes and Costs“, Report of a European Study, 2007, Vol. 2, pp. 12.

PERIODIKA Socijalna politika 2-3/2017 2-3/2017 УДК 364-785-053.9 5-17
ç