Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKO METODOLOŠKI PRISTUPI I NACIONALNI KAPACITET SRBIJE

PITANJE NACIONALNOG IDENTITETA U XXI VEKU

Sažetak

Pitanje nacionalnog identiteta predstavlja jedan veoma kompleksan fenomen kojim su se bavili mnogobrojni teoretičari najrazličitijih disciplina. Nacionalni identitet, i pored predviđanja da će kraj XX i početak XXI veka biti vreme bez nacija, još uvek predstavlja veoma aktuelnu temu, za koju se još uvek ne može reći da je prevaziđena. Glavno pitanje kojim se bavimo u našem radu jeste: Da li nacionalni identitet predstavlja ,,prevaziđenu tvorevinu prošlosti’’ i kakva je njegova sudbina u XXI veku? Da bi došao do odgovora na postavljeno pitanje autor se u svom radu koristi kombinacijom nekoliko različitih metoda: dijalektički metod, metod analize sadržaja i komparativni metod. U tom smislu ovaj rad je podeljen na dva dela. Prvi deo rada se bavi osnovama nacionalnog identiteta, dok se drugi deo rada bavi problemom etniciteta i na­cionalizma.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Billet Jaak, Maddens Bart, Beerten Roeland, „National Identity and Atti­tude toward Foreigners in Multinational State: A Replication“, Political Psychology, International Society of Political Psychology, бр. 2/2003.
  2. Божиловић Никола, Култура и идентитети на Балкану, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2007.
  3. Гавриловић Данијела, „Динамика идентитета на Балкану’’, Квалитет међуетничких односа и култура мира на Балкану (приредили: Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2008.
  4. Голубовић Загорка, Ја и други, Република, 1999.
  5. Милошевић Ђорђевић Јасна, ,,Један покушај класификације теоријских разматрања националног идентитета“, Психологија, Друштво психолога Србије, бр. 2/2003.
  6. Милошевић Ђорђевић Јасна, ,,Значење националног идентитета“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2002.
  7. Милошевић Ђорђевић Јасна, Човек о нацији, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  8. Михић Владимир, ,,Да ли смо ми Европљани? Повезаност и корелати европског и националног идентитета“, Психологија, Друштво психолога Србије, бр. 2/2009.
  9. Смит Д. Антони, Национални идентитет, Чигоја штампа, 1998.
  10. Томас Хилан Ериксен, Етницитет и национализам, Библиотека XX век, Београд, 2004.
  11. Hobsbawm E. J., Nations and nationalism since 1780, Cambridge Uni­versity Press, 1992.
  12. Caputi Mary, „National identity in Contemporary Theory’’, Political Psychology, International Society of Political Psychology, бр. 4/1996.
PERIODIKA Politička revija 1/2011 УДК: 323.1+316.356.4”20” 115-128
ç