Izaberi jezik:
Tema broja

RUSKA SPOLjNA POLITIKA I SRBIJA - ČLANCI

PET PRINCIPA NOVE RUSKE MEĐUNARODNE POLITIKE U SVETLU ODNOSA PREMA SRBIJI

Sažetak

Svaka ozbiljna državna međunarodna politika ima svoje principe i pravila, i sve dok strategija bilateralnih odnosa baziranih na toj politici odgovara svim partnerima, ti principi su validni i dobrodošli. Pet navedenih principa ruske međunarodne politike treba da postanu i osnovna smernica svih ruskih partnera, pa i Srbije, kako bi obostrana korist bila predmet svakog bilateralnog susreta. Istorijski, verski, politički, ekonomski i geostrateški posmatrano, Srbija je upućena na Rusiju, i pored razvoja dobrosusedskih odnosa sa državama iz neposrednog okruženja, mora joj prioritet u spoljnoj politici biti Rusija i sve dobronamerne zemlje EU.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-2/2009 УДК: 327(470+571):32(497.11)”20” 155-162
ç