Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРОМЕНЕ - СВЕТ У КРИЗИ

ПЕРСПЕКТИВЕ СРПСКО-РУСКИХ ОДНОСА У КОНТЕКСТУ САВРЕМЕНЕ СВЕТСКЕ КРИЗЕ

Сажетак

Посматрајући добро познате културно историјске темеље (порекло, сродни језици, традиција источно-византијског православља) српско-руских односа кроз кратак пре­сек њиховог развоја у претходна два века, у раду се описују три актуелна стуба сарадње Србије и Русије: културно-политички, интересно спољнополитички и стратешко геоенергетски и геополитички. Указујући на бројне аналогије у историјским процесима два друштва што упућују на дубинску, судбинску и духовну повезаност рад надаље посматра перспективе српско-руских односа у контексту свеобухватности савремене светске кризе као кризе краја модерности, управо у развојном контексту и српског и руског друштва те њиховим досадашњим постоцијалистичким развојем.

кључне речи:

Референце

  1. Берђајев Николај, Руска идеја, Просвета, Београд, 1987.
  2. Гајић Александар, Духовне основе светске кризе, Конрас, Београд, 2011.
  3. Љушић Радош, Вожд Карађорђе, друга књига, НИП Војска и НИП Дечије Новине, Београд и Горњи Милановац, 1995.
  4. Петровић Жарко, Руско-српско стратешко партнер­ство: садржина и домашај, http://www.isac-fund.org/download/Zarko_Petrovic-Rusko-srpsko_stratesko_partnerstvo-sadrzina-i-domašaj.pdf.
  5. Поповић Василиј, Источно питање: Историјски преглед борбе око опстанка Османлијске царевина у Ле­ванту и на Балкану, Београд, Геца Кон, 1928.
  6. Потемкин В., Историја дипломатије, свеска друга, Ар­хив за правне и друштвене науке, Београд, 1949.
  7. Степић Миломир, У вртлогу балканизације, Службени лист СРЈ, Београд, 2001.
  8. Шпенглер Освалд, Пропаст запада, књига 2, Кристали, Београд, 1990.
  9. Ulam Adam, „Nationalism, Panslavism, Communism”, Russsian Foreign Policy, (ed. Ivo Lederer), Yale Univer­sity Press, Yale, 1964.
периодика Национални интерес 2/2012 УДК 327(497.11) 470+571)“20“:338.124.4 59-78