Изабери језик:
Тема броја

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИМЕНЕ АЛАТА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ИСТРАЖИВАЊА ПУЧЕВА

Сажетак

Проучавање пучева је као дисциплина доживело врхунац током друге половине 20. века, коинцидирајући са глобалним Хладним ратом, фокусирајући се на изучавање пучистичких активности које су се претежно одвијале у афричким, азијским, блискоисточним и латиноамеричким државама. Ово интересовање се претежно фокусирало на описивање овог феномена, као и на потрагу за узрочницима и резултатима таквог политичког понашања. Како је Хладном рату дошао крај, тако је и интересовање за пучеве почело да јењава, при чему су се поједини истраживачи чак усудили да овај феномен прогласе заоставштином прошлости, узевши да је у том моменту на светску политичку сцену наступила глобална промоција поштовања и уважавања националног интегритета и суверенитета, као и примене демократских пракси. Међутим, овај феномен је опстао и поново ступио на политичку позорницу почетком 21. века, посебно у Африци, да би затим ескалирао и достигао темпо из времена Хладног рата до почетка друге деценије овог века. Имајући у виду поновно интересовање за изучавање пучева, аутор ће презентовати актуелне праксе у изучавању пучева, а такође ће проучити могућности употребе алата вештачке интелигенце ради операционализације и усавршавања ове области, са главним циљем увођења нових метода истраживања. Уз помоћ методе анализе садржаја, као и кроз теоријско пропитивање погодности које нуде свеприсутни алати вештачке интелигенције, аутор ће пружити одговор на следеће истраживачко питање: Који алати вештачке интелигенције могу унапредити изучавање пучева, и на који начин?

кључне речи:

Референце

  Baker, J. (2019, January 31). Machine Learning Versus The News. Available at: https://towardsdatascience.com/machine-learning-versus-the-news-3b5b479d8e6a

  Belkin, A. & Schofer, E. (2003). Toward a structural understanding of coup risk. Journal of Conflict Resolution, 2003, 47:594. DOI: 10.1177/0022002703258197.

  Birikorang, E. (2013). Coups d’état in Africa: A thing of the past? Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre, Policy Brief 3/2013. 16.      

  Britannica. (January 05, 2023). “Coup d’état. Political intervention”. https://www.britannica.com/biography/Ibrahim-Bare-Mainassara Accessed: July 20, 2023.

  Duffy, G. & Tucker, S. A. (1995). Political Science: Artificial Intelligence Applications. Social Science Computer Review, 13(1). DOI: 10.1177/089443939501300101

  Đorić, M. (2020). Priručnik za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod učenika. Biro za operativnu koordinaciju, Podgorica, 2020.

  Đorić, M. & Milošević, T. (2020). Uticaj Saudijske koalicije na nacionalnu bezbednost Jemena. Politika naconalne bezbednosti, Vol. 2/2020. DOI: https://doi.org/10.22182/pnb.1922020.7

  Elkan, C. (2013). Predictive Analytics and Data Mining. University of California, San Diego.

  European Research Council. (2022). ’Using machine learning to idenify political violence and anticipate conflict’. Available at: https://cordis.europa.eu/article/id/443344-using-machine-learning-to-identify-political-violence-and-anticipate-conflict

  Finer, S. E. (1962). The man on horseback: the role of the military in politics. London: Pall Mall.

  Franz, E. & Kendall-Taylor, A. (2014). The Dictator’s Toolkit: Understanding How Co-optation Affects Repression in Autocracies. Journal of Peace Research, 51 (3): 332-346.

  Huntington, S. P. (1968). Political Order in Changing Societies. Yale University.

  Ivaskevics, K. & Haller, J. (2022). Risk Matrix for Violent Radicalization: A Machine Learning Approach. Sec. Forensic and Legal Psychology, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service; Budapest, Hungary.

  Jevtović, Z. & Aracki, Z. M. (2019). Propagandna matrica globalnih medija u hibridnim ratovima. Politika nacionalne bezbednosti, Vol. 1/2019. DOI: https://doi.org/10.22182/pnb.1612019.8

  Krstić, M. (2019). Internet kao platforma za radikalizaciju. Vojno delo, 4/2019.

  Luttwak, Edvard N. (1969). Coup d’état: A Practical Handbook. Alfred A. Knopf, New York.

  Luttwak, Edward N. (2016). Coup d’état: A Practical Handbook. Revised edition. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

  Malaparte, Curzio. (1932). The Technique of Revolution. Morris Productions, Aurora, Il.

  McKendrick, K. (2019). Artificial Intelligence: Prediction and Counterterrorism. Chatham House, The Royal Institute of International Affairs.

  Milošević, T. & Milošević, N. (2022). The Role of Social Media in Coups d’État. In: Stanković, M. & Nikolić, V. (eds.). (2022). Proceedings of the 4th Virtual International Conference: Pagth to a Knowledge Society – Managing Risks and Innovation. Complex System Research Center, Niš, Serbia; Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia.

  Mitrović, M. (2020). The media as an instrument of strategic communication in armed conflicts – the CNN effect. Vojno delo, 3/2020.

  Mohammad, Z. (2018). Artificial Intelligence: Definition, Ethics and Standards. Electronics and Communications: Law, Standards and Practice, 18ELEC07I. The British University in Egypt.

  Online Etymology Dictionary. (n.d.). ‘Coup d’etat (n.)’. https://www.etymonline.com/word/coup%20d%27etat Accessed: July 20, 2023

  Quinlivan, J. T. (1999). Coup-Proofing: Its Practice and Consequences in the Middle East. International Security, 24(2): 1017-40.

  Schraeder, P. J. (1995). Understanding the “Third Wave” of Democratization in Africa. The Journal of Politics, Vol. 57, No 4, November 1995, pp. 1160-68.

  Sudduth, J. K. (2017). Coup risk, coup-proofing and leader survival. Journal of Peace Research, 54(1), 3-15. DOI: 10.1177/0022343316676885.

  Terry, F. & Fabien Dany. (2023, May 25). ‘Harnessing the power of Artificial Intelligence to uncover patterns of violence’. Humanitarian Law & Policy. Accessed at: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/05/25/artificial-intelligence-patterns-violence/

  Thomas, L. F. (2005). The World Is Flat. Farrar, Straus and Giroux.

  Vuletić, D. V., Milenković, M. R. & Đukić, A. (2021). Cyberspace as a domain of conflict: the case of the United States – Iran and North Korea. Vojno delo, 1/2021.

  Ђорић, М. & Милошевић, Т. (2021). Злоупотреба вештачке интелигенције у екстремистичке и терористичке сврхе. Српска политичка мисао, број 1/2021, год. 28, vol. 71, стр. 201-221.

периодика ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 2/2023 2/2023 UDC: 004.8:323.276’’20’’ 117-137