Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И АНАЛИЗЕ

ПЕРСПЕКТИВЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

У раду се констатује да се са глобалном централизацијом врши и локална децентрализација власти као претпоставка суштинске демократизације. Уз cвe могуће отпоре, процес суштинске демократизације вeћ поодавно тече. Закључује се: да у развијеним државама стварна политична моћ све више прелази на градове, насеља и суседства; да моћ поступно, али сигурно прелази с изабраних заступника на бираче који путем локалних иницијатива и референдума одлучују о најважнијим питањима, док национални политички избори побуђују све мањи интерес; да док се под утицајем савремених токова друштвене репродукције у развијеним земљама одвијају процеси децентрализације, у неразвијеним земљама политична власт се централизује под притиском глобалних сила да би била подложнија њиховом утицају.

кључне речи:

Референце

  1. Бжежински, Збигњев, Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 1999.
  2. Вулетић, Владимир, „Економска глобализација и национална држава“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2013.
  3. Глобализација, зборник, Clio, Београд, 2003.
  4. Голубовић, Загорка: Демократија и глобализација; свођење рачуна, Службени гласник, Београд, 2007.
  5. Грк, Снежана, „Србија и Европска Унија криза после кризе“, Српска политичка мисао, Институт за поли­тичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  6. Диктатура, нација, глобализација, Институт за европске студије – ИЕС, Београд, 2002.
  7. Драшковић, Веселин: Контрасти глобализације, Економика, Београд, Факултет за поморство, Котор, 2002.
  8. Друкер, Петер Ф.: Посткапиталистичко друштво, Грмеч, Привредни преглед, Београд, 1995.
  9. Epperson, Ralph: Нови светски поредак, Basket Bam, Бе­оград, 1993.
  10. Еткинсон, Родни: Зачарани европски круг, Светови, Но­ви Сад, 1997.
  11. Ефтимовски, Стефан А., „Евроскептицизам у државама Европске Уније“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2013.
  12. Марковић, Драган: Локална самоуправа перспекти­ве у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  13. Марковић, Драган, „Развој својинских односа у функ­цији демократизације политичких институција, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  14. Мићовић, Војислав: Глобализација и нови светски поредак, Чигоја штампа, Београд, 2001.
  15. Родрик, Дени: Парадокс глобализације – зашто светско тржиште, државе и демократија не иду заједно, Службени гласник, Београд, 2013.
  16. Стиглиц, Џозеф Е.: Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2002.
  17. Фокс, Џереми: Чомски и глобализација, Esotheria, Београд, 2003.
  18. Фукујама, Френсис: Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подгорица, Романов, Бања Лука, 2002.
  19. Harvey, David: From Fordizm to flexbile accumulation in the conditions of Postmodernity, Blackwell, Cambridge, 1996.
  20. Хелд, Дејвид: Демократија и глобални поредак, „Филип Вишњић“, Београд, 1997.

   

периодика Национални интерес 2/2014 УДК 352:316.32 119-139