Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПАРЛАМЕНТАРНЕ ГРУПЕ

ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА

Сажетак

Циљ рада је да укаже на могуће правце демократизације политичких партија у Србији и превазилажења партократије као главног предуслова повећања демократских капацитета и напретка друштва. У анализи је коришћен теоријски темељито заснован и проверен научни метод. Наглашава се да је у Србији под плаштом партијског плиурализма, уместо демократизације извршена још већа аутократизација политичког система и да стварни показатељ демократичности политичких партија није само изјашњавање већ практично деловање. Закључује се: да су за разјашњење стварног односа постојећих партија према демократији посебно индикативни однос према својини, затим само схватање демократије и унутарпартијски односи; да се за укидање политичког монополизма и демократизацију друштва могу успешно борити само оне политичке партије које се и саме демократски организују и на демократским принципима делују.

кључне речи:

Референце

  1. Дракулић, Даница и др.: Глобализација светске економије, Савез економиста Војводине, Нови Сад, 1992.
  2. Марковић, Драган, „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  3. Марковић, Драган: Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  4. Марковић, Драган, „Перспективе демократизације отуђене политичке вла­сти“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010.
  5. Марковић, Живко: Дијалектика савремене колонизације, СНС Научна, Бе­оград, 2006.
  6. Орловић, Славиша: Политички живот Србије између демократије и партократије, Службени гласник, Београд, 2008.
  7. Печујлић, Мирослав: Глобализација – два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд, 2002.
  8. Станковић, Владан, „Политичке елите у Србији од партократије до плутократије“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  9. Стојановић, Радослав: Сила и моћ у међународним односима, Радничка штам­па, Београд, 1982.
  10. Стојиљковић, Зоран, „Политичке партије и политичка партиципација случај Србија“, Годишњак Факултета политичких наука у Београду, ФПН, Београд, 2007.
  11. Суботић, Драган, „Одлучивање у политичким странкама“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2007.
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК: 329:321.7 223-234