Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ ОТУЂЕНЕ ПОЛИТИЧКЕ ВЛАСТИ

Сажетак

Циљ рада је да укаже на основне друштвено-политичке претпоставке демократизације отуђене поли­тичке власти. У раду је коришћен теоријски проверен научни метод и комплетна научна апаратура с објективном анализом. Закључује се да се демократизација отуђене политичке власти може одвијати само кроз трансформацију представничке демократије у непосредну демократију и аутократског одлучивања у демократско одлучивање путем референдума и других облика личног изјашњавања грађана. За такву демократизацију друштва могу се борити само оне поли­тичке партије које се и саме демократски организују и на демократским принципима делују. Закључује се да је за демократизацију отуђене политичке власти од пресудне важности децентрализација власти и управљања, демонополизација политике и развијање слободне иницијативе грађана.

кључне речи:

Референце

  1. Видојевић, Зоран, „Историјски биланс и будућност демократије“, Српска политичка мисао, бр. 3/2009, Институт за политичке студије, Београд.
  2. Вучетић, Слободан, Демократија без доказа, БИГЗ, Београд, 1994.
  3. Глобализација, зборник, Clio, Београд, 2003.
  4. Ревија“, бр. 3/2009., Институт за политичке студије, Београд
  5. Марковић, Драган, Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Марковић, Драган, „Локална самоуправа у европским интеграцијама“, Политичка ревија, бр 1/2009, Институт за политичке студије, Београд.
  7. Марковић, Драган, Локална самоуправа перспективе у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  8. Марковић, Драган, „Перспективе превазилажења партократије и развоја непосредне демократије“, Политичка ревија, бр. 3/2009, Инстиут за политичке студије, Београд.
  9. Милошевић, Зоран, „Политичке странке и корупција“, Политичка ревија, бр. 1/2007, Институт за политичке студије, Београд.
  10. Печујлић, Мирослав и Милић, Владимир, Демократија и ауторитаризам, Сремпублик, Правни факултет, Институт за политичке студије, Београд, 1994.
  11. Политички режими, Висока школа политичких наука, Београд, 1962.
  12. Прибићевић, Огњен, Власт и опозиција у Србији, Радио Б 92, Београд, 1997.
  13. Станковић, Владан, „Партократија међу демократским институцијама Републике Србије“, Политичка ревија, бр. 3/2009, Институт за политичке студије, Београд.
  14. Суботић, Драган, „Одлучивање у политичким странкама“, Политичка ревија, бр. 1/2007, Институт за политичке студије, Београд.
  15. Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, „Филип Вишњић“, Београд, 1997.
  16. Чомски, Ноам, Шта то (у ствари) хоће Америка?, Институт за политичке студије, Београд, 1994.
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 329.051:321.7 131-146