Tema broja

KOSOVO I METOHIJA - ISTORIJA, TRADICIJA I OBIČAJI

PARTIJE U SRBIJI I KOSOVO I METOHIJA 1990-2000.

Sažetak

U ovom periodu, koji je jedan konstituišući period za partijski pluralizam u Srbiji, nema ni jedne relevantne političke partije koja se zalaže za nezavisnost Kosova, sa izuzetkom albanskih partija na Kosovu i Metohiji koje ne priznaju državu Srbiju niti njen konstitucionalno-politički sistem. Čak i Albanske partije iz južnog ili središnjeg dela Srbije ne traže to, nego se samo zalažu za liberalizaciju prevođenja nepokretne imovine, sa skrivenom političkom namerom da olakšaju iseljavanje Srba i Crnogoraca sa Kosova i Metohije pod pritiskom. Iako nacionalistička euforija nije uspela da dovede na vlast u Srbiji protagonoste radikalnih nacionalističkih ideja, kao što je to bio slučaj u svim drugim bivšim jugoslovenskim republikama, sa izuzetkom Crne Gore, sigurno je da su najuticajnije parlamentarne političke partije bile iznosile radikalne nacionalističke stavove i zahteve i u svojim programima i u svojim dnevnopolitičkim aktivnostima. U isto vreme treba da se pomene da se sa razvojem i konsolidacijom partijskog pluralizma u Srbiji jedan takav radikalno-nacionalistički, pa čak i šovinistički ton u njihovim programsko-političkim stavovima i opredeljenjima smanjivao, tako da su te političke partije u Srbiji odbacile neke od njihovih „ključnih“ i „trajnih“ radikalno-nacionalističkih programskih opredeljenja i namera već nekoliko godina posle njihovog pojavljivanja u 1990-im godinama. U pitanju nije bilo samo odbacivanje ovih i takvih programsko-političkih stavova i opredeljenja, nego istovremeno prihvatanje potpuno suprotnih političkih opredeljenja. Socijalistička partija Srbije pokazuje najveću konsistentnost u svojim programsko-političkih opredeljenjima u odnosu na Kosovo i Metohiju, dok su druge parlamentarne partije znatno promenile svoja programska opredeljenja.

Ključne reči:

Reference

  1. Дајем реч, предизборни председнички програм др Во­ислава Коштунице 2000. године, http://www.dss.org. yu/view_file.php?file_id=6
  2. Нове странке Србије – документи нових политичких странака и група у Србији, зборник документарне грађе, Институт за политичке студије, Београд, 1990.
  3. Осма седница Централног комитета Савеза комуниста Србије, Београд, 23-24. септембар 1987. године, зборник ауторизованих дискусија, (ур. М. Вујовић) II, фототипско издање, Београд, 2007
  4. Основе програма СПС, брошура, Главни одбор СПС, Београд, 1992
  5. Платформа Југословенске левице, брошура, Београд, јул, 1996.
  6. Програм Демократске странке, брошура, Главни од­бор ДС, Београд, 1995
  7. Програм за демократску Србију, брошура, ДОС, Београд, 2000
  8. Програм и Статут Демократске странке Србије, бро­шура, Београд, 1993
  9. Програм Нове демократије, НД, Београд, 1990.
  10. Програм Партије за демократско деловање, брошура, ПДД, Прешево, 1990.
  11. Програм СПО, „Српска реч“, бр. 1, 1. јун 1990 (забрањен број)
  12. Програм Српске радикалне странке, „Велика Србија“, бр. 401, Београд, јул 1997.
  13. Програм Српског покрета обнове, брошура, СПО, Београд, 1993
  14. Програмска декларација Југословенске левице, Оснивачка конвенција ЈУЛ-а, Београд, 23. јул 1994
  15. Програмска декларација СРС, брошура, издање СРС, Београд, 1991.
  16. Програмске основе и Статут Социјалистичке партије Србије, брошура, Главни одбор СПС, Београд, октобар, 1990
  17. Резолуција I конгреса ЈУЛ, у брошури „Документа“, I конгрес ЈУЛ, Београд, 20. јул 1998
  18. Србија 2000-корак у нови век, Главни одбор СПС, Београд, 1996.
  19. XXX седница Председништва Централног комитета Савеза комуниста Србије, I-II, зборник документарне грађе-неауторизоване магнетофонске белешке (ур. и прир. Ж. Обрадовић, А. Растовић, У. Шуваковић), Београд, 2007
  20. Аврамовић, З: „(Дез)интеграција нације у демократији“, Национални интерес, бр. 1-3/2008, Београд, 2008.
  21. Базић, Ј: „Ставови српских политичких странака према Косову и Метохији у време распада СФРЈ“, у: Срби на Косову и Метохији, зборник радова са научног скупа САНУ, књ. CXII, Одељење друштвених наука, књ. 26, Београд, 2006.
  22. Вукомановић, Д: Србија као „(не)довршена државау програмима политичких странака, у М. Суботић, Ж, Ђурић: „Србија политички и институционални изазови“, зборник радова, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  23. Јокановић, Ж: 101 разлог да будете новодемократа, Нова демократија, Београд, 2000.
  24. Милошевић, С.: Прилог историји XX века, Трећи миленијум, Београд, 2008
  25. Орловић, С.: Политичке партије и моћ, Југословенско удружење за политичке науке, Чигоја-штампа, Београд, 2002
  26. Шуваковић, У! (прир. иур.): Осма седница ЦК СКС – 20 година после, зборник радова са истоименог научног скупа одржаног у Београду 24. септембра 2007. годи­не, Смисао, Слобода, Београд, 2009.
  27. Шуваковић, У: Политичке партије и глобални друштвени циљеви, Трећи миленијум, Београд, 2004.
  28. Шуваковић, У: „Инструмента мерења успешности по­литичких партија“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 118-119, Нови Сад, 2005.
  29. Шуваковић, У: „Политичке партије у политичком си­стему конципираном доношењем Устава Републике Србије године“, у У. Шуваковић, М. Јовановић, Ж. Обрадовић (ур. и прир.): Устав Републике Србије из 2006. – неки елементи новог политичког систе­ма, тематски зборник радова, Институт за политичке студије, Трећи миленијум, Београд, 2007.
  30. Шутовић, М: Косово између поретка и аномије, Чигоја штампа, Београд, 2009.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2009 УДК: 329(497.11):323.173(497.115)“1990/2000“ 73-97
ç