Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПАНДЕМИЈА СТРАХА КАО БИОМОЋ СИСТЕМА „ГЛОБАЛНЕ УПРАВЕ”

Сажетак

Сведоци смо бионадзора целог друштва који се примарно темељи на контроли и производњи страха од страна невидљивих центара моћи који веома умреженим деловањем кроз различите, али повезане организације желе глобало објединити своје деловање под изговором да свет није припремљен пред надолазећим претњама, од којих је једна и епидемија.
„Живот као политички објект” је контролисан, у име „права” на живот, на нечије тело, здравље, безбедност. Савремена политика је биополитика као моћ која друштвени живот регулише из његове унутрашњости као контрола која се протеже кроз све дубине свести и тела становништва. Налазимо се у борби против „невидљивог непријатеља” који је свеприсутан, и непознат са страхом који га следи. Ова пандемија показује да се налазимо у времену социјалног инжињеринга и прикривеног билошког и психолошког рата и улазимо у ново глобално технотронско доба у коме су наднационалне и мултинационалне компаније, фондације и „јавно приватна партнерства” делови „глобалне управе”.

кључне речи:

Референце

  • Agamben, Giorgio. 1998. Homo sacer: Sovereign power and bare life. Stanford, CA: Stanford University Press.
  • Agamben, Giorgio. 2020. “The state of exception provoked by an unmotivated emergency”, Il manifesto, 26 Feb, 2020.
  •  Agamben, Giorgio. 2020a. Reflections on the Plague, Agamben’s blog at Quodlibet today, 27 March 2020a.
  • Ariely, Dan 2008. Predictably irrational: The hidden forces that shape our decisions. New York, NY: Harper Collins.
  • Bauman, Zigmund. 2010. Fluidni strah. Novi Sad: Mediterran publishing.
  • Braun, Brunswick. 2007. “Biopolitics and the molecularization of life”. Cultural Geographies (14): 6–28.
  • Badiou, Alain. 2020. “On the Epidemic Situation”. Verso. https://www.versobooks.com/blogs/4608-on-the-epidemic-situation
  • Bernajs, Edvard. 2014. Propaganda. Beograd: Amonite.
  • Chossudovsky, Michel. 2020. „COVID-19 Coronavirus “Fake” Pandemic: Timeline and Analysis.” Global Research. https://globalriskcommunity.com/profiles/blogs/covid-19-coronavirus-fake-pandemic-timeline-and-analysis.
  • Chossudovsky, Michel. 2020a. “Towards A New World Order? The Global Debt Crisis and the Privatization of the State.” Global Research. https://www.globalresearch.ca/towards-a-new-world-order-the-global-debt-crisis-and-the-privatization-of-the-state/5709755.
  • Coronavirus Global Response: EIB and Commission pledge additional €4.9 billion. 2020. Poslednji pristup 12. jul 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20 1213.
  • Centers for Disease Control and Prevention. Interim guidance for the use of masks to control seasonal influenza virus transmission. Last reviewed March 5, 2019. https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/maskguidance.htm. pristupljeno 05.07.2020.
  • CIA, 1963. Kubark Counterintelligence Interrogation. Poslednji pristup 13. jul 2020. https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB122/CIA%20Kubark%201-60.pdf.
  • CIA, 1967. Dispatch 1035-960, Countering criticism of the Warren Report (104-10009-10022). Attachment: Background survey of books concerning the assassination of President Kennedy. Ipswich, MA: Assassination Archives and Research Center, Mary Ferrell Foundation. poslednji pristup 29.jula 2020. https://www.maryferrell.org/mffweb/PDFServlet?doc_id=53510
  • Chomsky, Noam. 2004. On historical amnesia, foreign policy and Iraq. American Amnesia. Poslednji pristup 12. jul 2020. http://www.chomsky.info/interviews/20040217.htm.
  • Deleuze, Giles. 1995. Postscript on control societies. Negotiations. New York: Columbia University Press.
  • Derrida, Jacques. 1998. “Faith and Knowledge, Faith and knowledge: The two sources of ‘religion’at the limits of reason alone”, Religion 1-78.
  • Deutscher Bundestag. 2013. Unterrichtung durch die Bundesregierung 12051, Obrazac 17/12051. Poslednji pristup 12. jul 2020. https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf.
  • Dimitrijević, Vojin. 2016. Strahovlada: ogled o ljudskim pravima i državnom teroru. Beograd: Peščanik, Fabrika knjiga.
  • Dean, Jodi. 2005. “Communicative capitalism:circulation and the foreclosure of politics”. Cultural Politics, 1 (1): 51-73. doi.org/10.2752/174321905778054845.
  • Deleuze, Giles. 1995. “Postscript on control societies” In Negotiations:1972-1990. New York: Columbia University Press.
  • deHaven-Smith, Lance. 2014. Conspiracy theory in America. Austin: University of Texas Press.
  • Engdahl, William. 2020. “Can We Trust the WHO?” Global Research. Poslednji pristup 10. jul 2020. https://www.globalresearch.ca/can-we-trust-who/5708576.
  • Eagleton, Terry. 2014. Ideology. London: Routledge.
  • Event 201. “Public-Private Coorporation for pandemic prepredness and response.” Poslednji pristup 12. jul 2020. https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf.
  • Esposito, Roberto. 2008. Bios: Biopolitcs and Philosophy. Minneapololis, London: University of Minnesota Press.
  • Esposito, Roberto. 2020. “Cured to the Bitter End.Antinomie, poslednji pristup 12. jul 2020. https://antinomie.it/index.php/2020/02/28/curati-a-oltranza.
  • Foucault, Michael. 1980. Two lectures. In Power/knowledge, ed. C. Gordon, 78-108. New York, NY: Pantheon.
  • Fuko, Mišel. 1994. Znanje i moć. Zagreb: Globus, Filozofski fakultet.
  • Fuko, Mišel, 1997. Nadzirati i kažnjavati, rođenje zatvora. Beograd: Prosveta.
  • Gramši, Antonio. 1958. Historijski materijalizam i filozofija Benеdeta Crocea. Zagreb: Naprijed.
  • Global Preparedness Monitoring Board. 2019. “World at Risk from Deadly Pandemics.” Poslednji pristup 10. jul 2020. https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB%20Press%20Release%2017%20Sep.pdf.
  • Great Reset. 2020. World Economic Forum, Geneva, Switzerland. Poslednji pristup 6. jul 2020. https://www.weforum.org/great-reset.
  • Guterres, Antonio. 2020. Secretary-General’s Nelson Mandela Lecture: “Tackling the Inequality Pandemic: A New Social Contract for a New Era”. Poslednji pristup 5. jul 2020. https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-18/secretary-generals-nelson-mandela-lecture-%E2%80%9Ctackling-the-inequality-pandemic-new-social-contract-for-new-era%E2%80%9D-delivered.
  • Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2005. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire New York: Penguin Books,
  • Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2000. Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press
  • Häring, Norbert. 2020. “Why is Gates denying Event 201?” National Herald. https://www.nationalheraldindia.com/international/why-is-gates-denying-event-201.
  • Herman, Edward, and Noam Chomsky. 2002. Manufacturing consent: The political economy of the mass media. New York, NY: Pantheon Books.
  • Ilič, Ivan, 1976. Medicinska Nemezis. Beograd:„Vuk Karadžić „Zodijak“ br. 34.
  • International Working Group for Financing Preparedness. 2017. From Panic and Neglect to Investing in Health Security: Financing Pandemic Preparedness at a National Level. Washington, DC: World Bank. Poslednji pristup 5. jul 2020. http://pubdocs.worldbank.org/en/890291523304595565/FINAL-IWG-Report-3-5-18.pdf.
  • Jaspers, Karl.1998. Duhovna situacija vremena. Zagreb: Matica hrvatska.
  • Kesler, Will. 2011. “Beware New World Order”. The Aspen Times. https://www.aspentimes.com/news/beware-new-world-order/.
  • Klain, Naomi. 2008. Doktrina šoka – Uspon kapitalizma katastrofe. Zagreb: V.B.Z.
  • Nancy, Jean-Luc. 2020. “Communovirus.” Liberation. https://www.liberation.fr/debats/2020/03/24/communovirus_1782922.
  • Preparedness for High-Impact Respiratory Pathogen Pandemics. 2019. Johns Hopkins Center for Health Security, poslednji pristup 1. jul 2020. https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2019/190918-GMPBreport-respiratorypathogen.pdf.
  • Piketi, Toma, 2015. Kapital u XXI veku. Beograd: Akademska knjiga.
  • Rabinow, Paul and Nikolas Rose. 2006. “Biopower today.” BioSocieties (1): 195–217. doi:10.1017/S1745855206040014.
  • Scenarios for the Future of Technology and International Development. 2010, Rockfeller Foundation. Poslednji pristup 12. jul 2020. http://www.wrongkindofgreen.org/wp-content/uploads/2020/03/Scenarios-for-the-Future-of-Technology-Intl-Development-2010-Rockefeller-Foundation.pdf.
  • Schwab, Karl. 2016. “The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond.” World Economic Forum. Poslednji pristup 12 jula 2020. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.
  • Sloterdijk, Petar. 2005. Im Weltinnenraum des kapitalismus: Für eine philosophische Theorie des Globalisierung. Frankfurt/M: Suhrkamp.
  • Sloterdijk, Petar. 2015. Stress and Freedom. Cambridge: Polity.
  • Stanković Pejnović, Vesna. 2014. „Meka” moć vladara novog doba.” Srpska politička misao, 45 (3): 111-133. doi.org/10.22182/spm.4532014.
  • Stanković Pejnović, Vesna. 2018. „Totalitarizam kao oblik medijske konstrukcije stvarnosti”, Srpska politička misao 60 (2): 45-63. doi.org/10.22182/spm.6022018.3.
  • Stanković Pejnović, Vesna, 2019. „Moć diskursa iz Fukoove perspektive”, U Moć i diskurs, ur. Dejana Vukasović i Petar Matić, 81-98. Beograd: Institut za političke studije.
  • Stanković Pejnović, Vesna. 2020. Evropske iluzije Balkana. Beograd: Institut za političke studije.
  • Strategic Plan 2018-2023. Goalposts for a Healthier Future, 2017, National Academy of Medicine. Poslednji pristup 12. jul 2020. https://nam.edu/wp-content/uploads/2017/10/National-Academy-of-Medicine-2018-2023-Strategic-Plan.pdf.
  • Summary of the Second GPMB Board Meeting, 1-2 April 2019, IFRC, Geneva. Poslednji pristup 15. jul 2020. https://apps.who.int/gpmb/assets/pdf/GPMB_Board_Meeting_1-2_April_2019_Summary.pdf.
  • Vaknin, Sam. 2010, The Body as a Torture Chamber, Mental Healt Matters, poslednji pristup 20 jula 2020. https://mental-health-matters.com/the-body-as-a-torture-chamber/.
  • Winter, Alex. 2020. “Lockdown ‘panic virus’ among world leaders cost more lives than it saved.” The Sun. Poslednji pristup 6. jul 2020. https://www.thesun.co.uk/news/11696776/lockdown-panic-cost-lives-nobel-prize/.
  • World Health Organization. 2004. Public Health Response to Biological and Chemical Weapons: WHO Guidance. Poslednji pristup 5 jula 2020. https://www.who.int/csr/delibepidemics/biochemguide/ en/.
  • World Health Organization. 2009. Whole-of-Society Pandemic Readiness: WHO Guidelines for Pandemic Preparedness and Response in the Non-health Sector. Geneva: Global Influenza Programme; Poslednji pristup 5. jul 2020. https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/2009-0808_wos_pandemic_ readiness_final.pdf.
  • World Health Organization. 2018. WHO Results Report: programme Budget 2018-2019: mid-Term Review. Poslednji pristup 12. jul 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/328787.
  • World Health Assembly. 2019. WHO Results Report: programme Budget 2018-2019: mid-Term Review. World Health Organization. Poslednji pristup 5. jul 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/328787.
  • Zuboff, Shoshana. 2018. The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power. New York: PublicAffairs.
  • Zafirovski, Milan. 2007.“‘Neo-Feudalism’ in America? Conservatism in Relation to European Feudalism,” International Review of Sociology 17 (3): 393–427.
периодика Српска политичка мисао 3/2020 3/2020 УДК 316.32:159.947.2 179-213