Изабери језик:
Тема броја

РАТОВИ, ВОЈНЕ УСТАНОВЕ И ОДНОСИ У НАЦИОНАЛНОМ ИСКУСТВУ

ОСВРТ НА РАЗВОЈ ВОЈНЕ ИНДУСТРИЈЕ У СРБИЈИ

Сажетак

На основу прегледа и анализе релевантне литературе у раду су хронолошки приказани догађаји и фактори који су утицали на настанак и развој војне индустрије у Србији, која је кроз историју чинила темељ за остваривање самосталности и слободе, као и за заштиту и очување националних интереса. У раду се полази од неколико питања значајних за разумевање војне индустрије, попут оних шта о овој индустрији знамо, шта не знамо и шта бисмо морали да знамо како бисмо боље разумели безбедносну политику и одлуке које се доносе у циљу остваривања националних интереса. Док су подаци за одговор на питање шта о овој индустрији у Србији знамо, почевши од историјског развоја, њеног одређења, власништва и значаја, доступни, остаје много непознаница који се односе на капацитете и стратешке правце развоја савремене војне индустрије. У раду је закључено да се управо због недостатака података, али и негативног наслеђа прошлости и недостатка програма и државне стратегије за ову индустрију, не може дати потпун одговор о способностима савремене војне индустрије у контексту остваривања и заштите стратешких интереса, али да је исто тако неопходно константно радити развоју и модернизацији војне индустрије, као и на освежавању и јачању колективног памћења, како не бисмо понављали лекције из прошлости.

кључне речи:

Референце

  • Вучо, Никола. 1981. Развој индустрије у Србији у XIX веку. Београд: Српска академија наука и уметности.
  • Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме (НВО) за 2019. годину. 2021. „Службени гласник РС“, бр. 43/2021.
  • Драговић, Р. 2021. Највећа набавка оружја још од претходне епохе ЈНА: Које наоружање добија Војска Србије у наредном периоду. Новости. 18. децембар 2021. https://www.novosti.rs/c/drustvo/vesti/1067372/najveca-nabavka-oruzja-jos-epohe-jna-koje-naoruzanje-dobija-vojska-srbije-narednom-periodu
  • Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме 2018, „Службени гласник РС“, бр. 36/2018.
  • Ј.М. 1864. „О нашој народној коњици“. ВОИН. Лист за војничке науке вештине и новости. Година I:185-203.
  • Лековац, Љ. Данило. 2014. „Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила: (1860-1868)“. Докторска дисертација. Универзитет у Београду: Филозофски факултет.
  • Љушић, Радош, Слађана, Бојковић, Милоје Пршић и Божидар Јововић. 2000. Официри у високом школству Србије 1804-1918. Београд: Војноиздавачки завод.
  • Милорадовић, Ненад. 2021. „Значај развоја одбрамбене индустрије за унапређење одбрамбених и технолошких способности Србије. Ослонац на насигурније домаће снаге“. Одбрана. https://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/mediji/%D0%A4%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%A3%D0%90%D0%A0%202021/Odbrana344-Str20-25.pdf
  • Одлука о утврђивању Комплекса Војно-техничког завода у Крагујевцу за просторну културно-историјску целину, „Службени гласник РС“, бр. 36/2014.
  • Палигорић, Анастас. 2003. „Наше одбрамбене технологије“. Војно дело. 3:112-125.
  • Петровић, Ж. Ненад. 2016. Војна сарадња Југославије са Совјетским Савезом. Београд: Медија центар Одбрана.
  • Радић, Владо, и Никола Радић. 2018а. „Реструктуирање и конкурентност предузећа одбрамбене индустрије Републике Србије“. Војно дело. 6:191-216.  DOI: 10.5937/vojdelo1806191R
  • Радић, Владо, и Никола Радић. 2018б. „Стране инвестиције у одбрамбену индустрију Србије“. Војно дело. 5:163-190. DOI: 10.5937/vojdelo1805163R
  • Радовановић, Радован, и Небојша Ђокић. 2015. „Фабрика ИКАРУС и почеци српске вазухопловне инндустрије“. Часопис Записи. IV(4):179-192.
  • Ратковић-Костић, Б. Славица. 2007. Европеизација српске војске 1878-1903. Београд: Војноисторијски институт.
  • Резолуција Народне скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије, „Службени гласник РС“, 125/2007.
  • Стаматовић, Александар. 1997. Војни производни погони. Прва савремена индустрија у Србији (1804-1878). Београд: Заједница техничких факултета Универзитета у Београду, Музеј науке и технике у Београду, ЛОЛА Институт у Београду.
  • Стаматовић, Александар. 2001. Војна привреда друге Југославије (1945-1991). Београд: Војноиздавачки завод.
  • Стаматовић, Александар, 2003. Од трешњевог топа до савремене артиљерије (1804-1878). Београд: Визатрис и Машински факултет Универзитет у Београду.
  • Стратегија одбране Републике Србије. „Службени гласник РС“, број 94 од 27. децембра 2019.
  • Стратегија индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, „Службени гласник РС”, бр. 35/2020.
  • Уредба о о групацији Одбрамбена индустрија Србије, „Службени гласник РС”, бр. 96/2019 и 4/2020.
  • Brzaković, Milojko. 2002. „Tehnički remontni zavod Kragujevac“. Vojnotehnički glasnik. 4-5: 505-513.
  • Vučo, Nikola. 1974. „Pogled na industrijsku revoliuciju u Srbiji u XIX veku“. ACTA Historico-oeconomica Iugoslaviae. Vol. 1. https://hrcak.srce.hr/file/201144
  • Dimitrijević, Bojan. 1997. „The mutual defense aid program in Tito’s Yugoslavia, 1951–1958, and its technical impact” The Journal of Slavic Military Studies. 10(2): 19-33.  DOI: 10.1080/13518049708430288
  • Zrnić, Bojan. 2017. „Odbrambena industrija Srbije – oslonac u procesu reindustrijalizacije.“ Srpska ekonomija. https://srpskaekonomija.rs/biznis-i-finansije/10/1//clanak/19/naslovna
  • Jandrić, Miroslav. 2012. „One Hundred Years of the Serbian Air Force (1912. – 2012.)”. Scientific Technical Review. 62(1): 3-9.
  • Marijan, Davor. 2006. „Jugoslovenska narodna armija – važnija obilježja“. Polemos. 9(1):25-43.
  • Matović, Jovan. 2003. Vojni poslovi Jugoslavije i svet XX veka. Beograd: “TETRA GM” d.o.o.
  • Matović, Jovan, i Želimir Petrović-Poljak. 1994. Međunarodno tržište oružja. Beograd-Gornji Milanovac: Dečje novine.
  • Military Assistance Agreement Between the United States and Yugoslavia, November 14, 1951, https://avalon.law.yale.edu/20th_century/yugo001.asp#1
  • Nešić, Nenad. 2022. „Istorijski gubici Krušika: Kao da su im mine koje prave – eksplodirale u kasi“. N1 Srbija. https://rs.n1info.com/vesti/istorijski-gubici-krusika-kao-da-su-im-mine-koje-prave-eksplodirale-u-kasi/
  • Pezo, Omer. 1983. Vojna industrija Jugoslavije. Beograd: Vojna štamparija.
  • Pezo, Omer. 1989. Opremanje naoružanjem. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar.
  • Radić, Vlado. 2002. “Vojna industrija Savezne Republike Jugoslavije”. Vojnotehnički glasnik. 4-5:430-452.
  • Security Council. 1991. Resolution 713. http://unscr.com/en/resolutions/713
  • Security Council. 1992. Resolution 757. http://unscr.com/en/resolutions/757
  • Treaty of Paris. 1856. https://content.ecf.org.il/files/M00934_TreatyOfParis1856English.pdf
  • Hartley, Keith and Jean Belin, eds. 2020. The economics of the global defence industry. New York: Routledge
периодика Национални интерес 2/2022 2/2022 УДК 623.4(497.11)(091) 47-67