Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA I FILOZOFIJA POLITIKE

OSOBENOST POLITIČKE MISLI JOVANA CVIJIĆA

Sažetak

Znameniti geograf i etnolog Jovan Cvijić se veoma rano sreo sa patriotskim i socijalističkim idejama. Patriotske ideje su mu usađene u porodici, a socijalističke u srednjoj školi od strane nastavnika. U periodu od aneksije Bosne i Hercegovine 1908. i tokom balkanskih ratova, kao i do sredine Prvog svetskog rata Cvijićeva politička misao je nacionalistički obojena, a od sredine Prvog svetskog rata Jovan Cvijić je započeo da se priklanja ideji jugoslovenstva, ubrzo postavši jedan od njenih stegonoša. Iako je uložio ogromnu energiju i svoje veliko ime u stvaranje državne zajednice Srba, Hrvata i Slovenaca, Jovan Cvijić je bio ujedno i jedan od prvih među glavnim promotorima jugoslovenstva koji se razočarao u isto. Odbijao je sve ponuđene političke funkcije, uračunavši mesto predsednika vlade. I pored svog bliskog odnosa sa kraljem i ostalim članovima dinastije Karađorđević ostaće veran do kraja života jedino idejama socijalizma, prizivajući čak javno i revoluciju.

Ključne reči:

Reference

  1. Архив Бугарске академије наука, фонд К. Јиричека: Писмо Јована Цвијића од 27. октобра 1902. У: Љубинка Трговчевић, „Политички погледи Јована Цвијића“, Флогистон, бр. 2, 1995.
  2. Дневник Емила Цветића, Београд, Архив САНУ, рукопис.
  3. Милутиновић Никола, „Напредна политичка концепција Јована Цвијића“, Нови летопис Српског културног друштва, Просвјета, Загреб, 1972, 4-5.
  4. „Поздрав проф. Ј. Цвијића“, Народ, Сарајево, 18. септембар 1922.
  5. Shapiro J. Michael, “Social Science, Geophilosophy and Inequality”, International Studies Review, Vol. 4, Issue 2, Summer 2002.
  6. Симеуновић Драган, „Родољубље Николе Тесле“, Српска политичка мисао, бр. 3-4, 2006, стр. 161-174.
  7. Симеуновић Драган, „Милован Миловановић – човек који је створио Балкански савез“, Српска политичка мисао, бр. 4, 2013, стр. 221-254.
  8. Цвијић Јован, Балкански рат и Србија, Сабрана дела, књ. 9, САНУ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  9. Цвијић Јован, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, Сабрана дела, књ. 9, САНУ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  10. Цвијић Јован, Из успомена и живота, Сабрана дела књ. 9, САНУ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  11. Цвијић Јован, „О научном раду и о нашем Универзитету“, Говори и чланци, књ. 1, Напредак, Београд, 1921-1923.
  12. Цвијић Јован, „Беда у Србији и наша вера“, Говори и чланци, књ. 2, Напредак, Београд, 1921-1923.
  13. Цвијић Јован, „О националном раду“, Правни живот, бр. 3-4, 1991.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2015 УДК 32:929 Cvijić Jovan 13-31
ç