Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ОСНОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И ПРОБЛЕМ ЊЕНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ

Сажетак

Ово истраживање разматра међународну заштиту интелектуалне својине. Анализа указује на развијеност прописа на међународном плану и даје пресек важнијих уговора у овој сфери. Презентовани су инструменти од Париске конвенције доСпоразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине ТРИПС. Дошло се до закључивања да треба ближе дефинисати основне појмове интелектуалне својине и права над њом.

 

кључне речи:

Референце

  1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
  2. Paris Convention for the Protection of Industrial Property
  3. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
  4. Зборник радова, Мултилатерални трговински преговори услуге, инвестиције и интелектуална својина, Конзорцијум економских института Југославије, Београд, 1989
  5. Patent Cooperation Treaty (PCT)
  6. Universal Copyright Convention
  7. Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs
  8. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
  9. International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, generally referred to as the “Rome Convention.”
  10. Arrow, K. (1962): Economic Welfare and the Allocation of Resources for Inven­tion, in Nelson, R. (Ed): The Rate and Direction of Inventive Activities, Prin­ceton University Press. Takođe, u Lamberton, D. (Ed) (1971): Economics of Information and Knowledge, Penguin Books.
  11. Klemperer, P. (1990): How Broad Should the Scope of Patent Protection Be? RAND Journal of Economics 21, (Spring)
  12. David, P. (1992): Knowledge, Property and the System Dinamics of Technological Change, Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics,
  13. Dasgupta, P. (1988): Patents, Priority and Imitation, or the Economics of Races and Waiting Games, Economic Journal, 98, March
  14. Besen, & Raskind, L. (1991): An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property, Journal of Economic Perspectives, Volume 5, Number 1
  15. Mazzoleni R. & Nelson, R. (1998): Economic Theories about the Benefits and Costs of Patents, Journal of Economic Issues, Vol. XXXII, No.4

   

периодика Српска политичка мисао 4/2008 УДК: 347.78.01 239-252