Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ОСНИВАЊЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ НА КРАЈУ ПРОЦЕСА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Аутор врши анализу, научну евалуацију и могуће прогнозе улоге и места у друштву и у политичком животу Социјалдемократске партије Србије, основане децембра 2009. године у Београду. Транзиција у Србији је, упркос упозорењима бројних стручњака, спроведена по високој цени деиндустријализације, високе и трајне незапослености, сиромаштва. највећу цену платили су индустријски радници. Приватизација спроведена по моделу Закона о прива­тизации није омогућила један од стратешких циљева привреде: јак домаћи сектор малих и средњих предузећа (МСП), већ је створе­на зависна привреда са монополом мултинационалних компанија. Извоз је стагнирао и због деловања светске економске кризе, те се задуженост земље после 2008. године драстично повећава. У таквим околностима основана је нова, Социјалдемократска партија Србије, чије програмске документе усвојене на оснивачком конгресу аутор овде анализира и оцењује.

кључне речи:

Референце

  1. Социјалдемократска партија Србије, Конгрес 12. 12. 2009, Београд, 2009.
  2. Марковић, Драган Ж.: „Перспективе демократизације отуђене политичке власти“, Политичка ревија, 1/2010, ИПС, Београд, 2010.
  3. Обрадовић, Жарко: „Србија – држава социјалне правде (уставна начела и пракса)“, Политичка ревија, 1/2009, ИПС, Београд,
  4. Станковић, Владан: „Идеологија: од социолошке анализе до политичке праксе“, Српска политичка мисао, 1/2009, ИПС, Београд,
  5. Османлић, Иљаз: „Држава“, Политичка ревија, 1/2010, ИПС, Београд, 2010.
  6. Станковић, Владан: „Интеграционо поље политичког легитимитета пример Србије“, Политичка ревија, 2/2010, ИПС, Београд, 2010.
  7. Стевановић, Војислав: „Црна статистика“, Ekonomeast magazin, 524, Бео­град 24.06.2010.
  8. Вукмановић, Дијана: „Зашто (ни)су либерали Г17плус и ЛДП?“, Српска политичка мисао, 2/2010. ИПС, Београд, 2010.
  9. Стојиљковић, Зоран: Политика, 20. 07. 2010. Београд.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 329.14(497.11)“20“ 215-230