Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

OSMANLIJE PO DRUGI MEĐU SRBIMA

Sažetak

Prikaz knjige: Darko Tanasković, Neoosmanizam – povratak Turske na Balkan: doktrina i spoljnopolitička praksa, Službeni glasnik, Beograd, 2010.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2010 УДК 327(560)(049.3) 257-261
ç