Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ORGANIZACIONE AKTIVNOSTI CENTARA ZA SOCIJALNI RAD: SLUČAJ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD SUBOTICA

Sažetak

U radu se polazi od stava da među ustanovama socijalne zaštite centri za socijalni rad imaju izuzetno odgovornu, složenu i značajnu ulogu u institucionalnom sistemu socijalne zaštite. Kao više funkcionalne ustanove socijalne zaštite, u kojima se neposredno ili posredno zadovoljava većina socijalnih potreba građana i njihovih porodica zasnovanih na multidisciplinarnom timskom radu kompetentnih stručnjaka, centri socijalne zaštite predstavljaju bazičnu stručno-institucionalnu osnovu socijalne zaštite u Republici Srbiji. Tako zasnovana aktivnost centara za socijalni rad posebno dolazi do izražaja u periodu tranzicije društveno-ekonomskih odnosa koja je ostavila veoma izražene posledice s aspekta socio-ekonomske politike za pojedine društvene grupe i koje se ponekad nazivaju „gubitnici tranzicije”. U poslednje vreme, usled migrantske krize, budući da se Srbija našla na mapi puta velikog broja izbeglica za Evropu, pojedini centri za socijalni rad dobijaju novu ulogu u zbrinjavanju i organizovanju nadzora nad maloletnim licima bez pratnje i nasilju u migrantskim porodicama.

Složenost neposredne socijalne zaštite koju organizuju centri socijalne zaštite može se posmatrati kroz raznovrsnost i obimnost zadataka i stručnih aktivnosti koje se primenjuju prema pojedinim vrstama korisnika ili njihovih porodica.

Ključne reči:

Reference

  • Билтен о раду ЦСР Суботица за 2015, 2016. и 2017. годину, ЦСР Суботица, Суботица.
  • Бузин Николај, Младеновић Мирослав, „Отмица Европе – неконтролисана миграција као претња националној и регионалној безбедности”, Српска политичка мисао, 3/2016, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 173–189.
  • Вељковић Лела, Ивановић Сузана, „Становање уз подршку за младе који се осамостаљују (Испитивање задовољства корисника услуге)”, Социјална мисао, Београд, број 1, 2011.
  • Закон о социјалној заштити, Сл. гласник РС, бр. 24/2011.
  • Матковић Гордана, Шундерић Жарко, Модел за локализацију процеса европских интеграција за област социјалне и дечије заштите, Центар за социјалну политику, Београд, 2018.
  • Милосављевић Милосав, Социјална сигурност у самоуправном друштву, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1984.
  • Миловановић Милорад, Крговић Томислав, Подручја социјалног рада, Линеа, Београд, 1998.
  • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Србија наставља да брине о мигрантима, Internet, https://minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/, 30/01/2019.
  • Обретковић-Бабић Мирјана, Основна обележја правне делатности у центру за социјални рад, Завод за проучавање социјалних проблема, Београд, 1976.
  • Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у РС, 2011.
  • Стојиљковић Зоран, „Трактат о социјалној правди и правичности”, Српска политичка мисао, бр. 1/2018, Институт за политичке студије, Београд, 2018, стр. 41–58.
  • Тотић Ибрахим, „Економско-социјална димензија сиромаштва и незапослености”, Социјална мисао, број 1, Београд, 2011.
  • Чекеревац Ана, Упоредна и међународна социјална политика, Линеа, Београд, 1999.
  • Mouly Jean, “Where social welfare and economics meet”, ILO Review, No. 3, Geneva, 1986.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2019 2/2019 УДК 364-5(497.11 Subotica) 345-359
ç