Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ И ОДНОСИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ОПШТИ ИЗБОРИ У БиХ 2018. И РЕПУБЛИКА СРПСКА – ДАЉЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

Тема којом се бави овај научни рад јесу недавно одржани избори у БиХ за заједничке органе власти на нивоу државне заједнице. Предмет истраживања своди се на анализу изборних резултата, односе снага на релацији БиХ→Република Српска, и анализу потенцијалних перспектива. Временски оквир смешта истраживање у 2018. годину, а просторни се тиче БиХ, односно два ентитета који чине државну заједницу. Посебну пажњу аутор намерава да посвети проблемској ситуацији путем налаза стања који упућује на односе између три конститутивна народа у БиХ. Проблемско питање гласи: Како су избори за заједничке органе власти у БиХ консталирали кључне националне чиниоце у политичком простору? Истраживање полази од почетне хипотезе која гласи: Односи политичких снага у БиХ структурисани су око институционалних односа три конститутивна народа. Аутор је у раду консултовао низ истраживачких методских алата попут: аналитичког приступа, статистичког метода, анализе садржаја, упоредног метода, институционалног приступа, метода посматрања.

кључне речи:

Референце

  • Ademović, Nedim: Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, Konrad Adenauer Stiftung, Sarajevo, 2012.
  • Banović Damir, Gavrić Saša: „Ustavna reforma u Bosni i Hercegovini“, Politička misao, br.  2/2010: 159-180, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2010.
  • Bursać, Dejan: „Dejtonski veto igrači u političkom sistemu Bosne i Hercegovine“, Dvadeset godina od dejtonskog mirovnog sporazuma – trajni mir ili trajni izazovi?: 87-99, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2016.
  • Halilović, Enver: „Ruski faktor političkog statusa Bosne i Hercegovine danas“, The Dayton Peace Agreement and the Future of Bosnia and Herzegovina, 40-63, Special Edition CLXVI, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2016.
  • http://www.izbori.ba/Rezultati_izbora?resId=25&langId=2#/1/1/0/0/701
  • http://www.izbori.ba/Rezultati_izbora?resId=25&langId=2#/1/1/0/0/702
  • http://www.izbori.ba/Rezultati_izbora?resId=25&langId=2#/1/2/0/0/703
  • http://www.seebiz.eu/covic-bez-izmjena-izbornog-zakona-nema-nove-vlasti-u-fbih/ar-188249/,
  • https://rs-lat.sputniknews.com/vesti/201810081117427617-cik-rezultati/
  • https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/dzaferovic-kako-dati-mandat-novom-predsedavajucem-saveta-ministara-bih-koji-nece/qj04tzv, од 14.01.2018.
  • https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/usvojena-rezolucija-o-vojnoj-neutralnosti-srpske/61vcmhh, од 18.10.2018.
  • https://www.glassrpske.com/novosti/vijesti_dana/Cvijanovic-Rezolucija-o-vojnoj-neutralnosti-orijentir-za-sve-srpske-predstavnike/lat/275894.html, од 25.12.2018.
  • https://www.index.hr/vijesti/clanak/kako-su-bosnjaci-opet-izabrali-hrvatskog-predstavnika-u-predsjednistvu-bih/2029006.aspx, од 08.10.2018.
  • https://www.kurir.rs/region/bosna-i-hercegovina/3133373/evo-ko-je-zeljko-komsic-clan-predsedistva-bih-po-majci-srbin-po-ocu-hrvat-a-biraju-ga-bosnjaci, од 08.10.2018.
  • https://www.kurir.rs/region/bosna-i-hercegovina/3137341/dodik-oduvao-protivkandidate-na-izborima-osvojio-najvise-glasova-u-21-veku, од 15.10.2018.
  • https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-na-svecanom-prijemu-Danasnji-dan-simbolizuje-novi-pocetak-i-za-Srpsku/509120, од 20.11.2018.
  • https://www.telegraf.rs/vesti/jugosfera/3000517-dodik-ce-biti-prvi-predsedavajuci-predsednistva-bih-jer-je-dobio-najvise-glasova-na-izborima, од 18.10.2018.
  • https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/borac-protiv-bih-tri-naroda-s-titovom-slikom-u-uredu-tko-je-zeljko-komsic-hrvat-kojeg-hrvati-nisu-birali-foto-20181009, од 09.10.2018.
  • Mrduljaš Saša, „Hrvatska politika unutar Bosne i Hercegovine u kontekstu deklarativnoga i realnoga prostornog opsega hrvatske zajednice Republike Herceg-Bosne (1991-1994)“, Društvena istraživanja, vol. 102-103, br. 4-5/ 2009: 825-850, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zagreb, 2009.
  • Roberts Ron, Halilović Majda, Bećirević Edina, Hewer Christopher: „Exploring attitudes to NATO in Republika Srpska“, Global Discourse, Vol. 5, Issue 4: 579-599, Routledge, London, 2015.
  • Šehić, Zijad: „Pax americana – Republika Bosna i Hercegovina i međunarodna diplomatija od vašingtonskog do dejtonskog mirovnog sporazuma (18. III 1994 – 21. XI 1995)“, The Dayton Peace Agreement and the Future of Bosnia and Herzegovina, Special Edition CLXVI, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2016.
  • Turčalo Sead, Kapidžić Damir: „NATO Integration of Bosnia and Herzegovina – The pursuit of local ownership in externally-led state building“, Croatian International Relations Review, Vol. 20, N° 71: 72-91, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, 2014.
  • Vlaisavljević, Ugo: „Glasovi iz podjeljenje zemlje“, BiH – 15 godina nakon Deytona, br. 4: 1-5, Sarajevo, 2010.
  • Антић Чедомир, Кецмановић Ненад: Историја Републике Српске, Недељник, 2016.
  • Ђукановић, Драган: „Етапе у развоју Републике Српске – формирање, Дејтон и мир“, Политеиа, бр. 6: 65-76, Факултет политичких наука, Бања Лука, 2013.
  • Кецмановић, Ненад: „Српска у Босни и Херцеговини и изван ње“, Политеиа, бр. 4: 67-72, Факултет политичких наука, Бања Лука, 2012.
  • Кузмановић, Рајко: „Двадесет година уставноправне изградње и функционисања Републике Српске“, Република Српска: Двадесет година развоја – достигнућа, изазови и перспективе, вол. 27: 55-70, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2012.
  • Милосављевић, Зоран: „Босна и Херцеговина и Црна Гора: (не)одрживе мултинационалне творевине“, Српска политичка мисао, вол. 38, бр. 4/2012: 301-318, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  • Пајић, Зоран: „Контроверзе у тумачењу устава БиХ“, Република Српска: Двадесет година развоја – достигнућа, изазови и перспективе, вол. 27: 457-470, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2012.
  • Савић, Снежана: „Облик државне власти у БиХ“, Република Српска: Двадесет година развоја – достигнућа, изазови и перспективе, вол. 27: 149-165, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2012.
  • Станковић Владан, Милосављевић Зоран: „Уставни положај Републике Српске“, Српска политичка мисао, вол. 36, бр. 2/2012: 461-486, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  • Станковић, Владан: „Општи избори у БиХ 2014 – српски чинилац“, Политичка ревија, вол. 43, бр. 1/2015: 1-14, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  • Суботић, Момчило: „Избори у Републици Српској – наставак државотворне политике“, Политичка ревија, вол. 43, бр. 1/2015: 15-31, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  • Суботић, Момчило: Србија и Република Српска – политички процеси и перспективе, Институт за политичке студије, Београд, 2017.
периодика Политичка ревија 1/2019 1/2019 УДК 323:324(497.6)“2018“ 77-93