Izaberi jezik:
Tema broja

PEDESET GODINA POLITIČKIH NAUKA U SRBIJI I SAVREMENE POLITIKOLOŠKE PARADIGME

OPSENE POST-POLITIKOLOGIJE Politikološko mišljenje u „postistinskom“ razdoblju

Sažetak

U radu se razmatra hipoteza postojanja „vremena posle istine“ u politici, politikologiji i društvenim naukama uopšte. Sintagma postistinsko vreme se tretira kao jedna od ideoloških intencija prepoznavanja segmentarnog stanja epohe, primenom ideologema postizma ili posleizma. Uz postizam, drugi operativni modus hronopolitičkog obeležavanja karaktera vremena je endizam ili ideologema o okončanju raznolikih fenomena ljudskog sveta pri kraju istorije. Oba alata atribuiranja političkih fenomena funkcionišu unutar modela afirmacije postojećeg poretka nekritičke obeznanjenosti i odsustva mogućnosti prepoznavanja stvarnih uzroka i determinizma društvene krize.

Saznajni i interpretativni status istine dovodi se u sumnju u svim društvenim pa otuda i u političkim naukama. U politikologiji tim više jer je politika takav oblik ljudske prakse u kome se istina teško otkriva. U promenljivoj politici se zapravo konfigurišu približne istine – istinolikosti. Relativnost i interaktivnost istine u politici reflektuje se i na politikologiju. Odatle potiče i sintagma „postpolitikologija“ u kontrafaktualnom i paradoksalnom stanju politikologije posle politikologije.

Autor razmatra hipotezu postpolitikološke ne/mogućnosti, sa stanovišta u kome se uvažavaju političke metamorfoze ali osporavaju kako odumiranje politike tako i nauke o politici; naročito onako kako se na tome nastoji u neomarksizmu i neoliberalizmu. Ideološka i doktrinarna antiesencijalistička intencija podruštvljavanja politike i neutralisanja i neutralizovanja politike, po mišljenju autora nije izdržala probu vremena. U zaključku autor smatra da je politikologija preživela udare tranzicione konfuzije i endističko i postističko dokrajčavanje. Takav zaključak daje razloge uverenju da politikologija, kao posebni naučni korpus u oblasti društvenih nauka, ni izdaleka nije iscrpela mogućnosti multidisciplinarnog razvoja.

Ključne reči:

Reference

  • Вирилио Пол, Информатичка бомба, Светови, Нови Сад, 2000
  • Виртуална историја. Да се догодило другачије, Фергусон Нил, „Виртуална историја: ка ‘хаотичној’ теорији прошлости“, Градац, бр. 196-197, Чачак, 2014.
  • Душанић Јован, Неолиберализам, Catena mundi, Београд, 2015.
  • Епштајн Н. Михаил, После будућности, Судбина постмодерне, том други, Драслар партнер, 2010.
  • Иглтон Тери, Илузије постмодернизма, Светови, Нови Сад, 1997.
  • Катић Небојша, Из другог угла, Catena mundi, Београд, 2015.
  • Кнежевић Милош, „Време и простор глобализације. Силицијумско архе човечанства“, зборник Време глобализације, приредио Милош Кнежевић, ДК „Студентски град“, Београд, 2003.
  • Кнежевић Милош, „Обрасци у менама мишљења. Разноликост и несталност образаца у свету живота“, зборник Промене образаца мишљења, Дом културе „Студентски град“, Београд, 2011.
  • Кнежевић Милош, Призма геополитике. Геополитичка димензија националног идентитета, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  • Новаковић Станиша, Савремена организација и улога науке, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд, 2001.*
  • Belsi Ketrin, Poststrukturalizam. Sasvim kratak uvod, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
  • Beri Norman, Uvod u modernu političku teoriju, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
  • Boaz David, Libertarijanizam. Osnove, CLSD, Beograd, 2003.
  • Brajdoti Rozi, Posthumano, Fakultet za medije i komunikacije Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016.
  • Valerštajn Imanuel, Posle liberalizma, Službeni glasnik, Beograd, 2005.
  • Vatimo Đani, Kraj moderne, Bratstvo – jedinstvo, Novi Sad, 1991.
  • Grej Džon, Liberalizam, CID, Podgorica, 1999.
  • Kako otvoriti društvene nauke. Izveštaj Gulbenkijanove komisije za restrukturisanje društvenih nauka, Volerstin, Juma, Keler, Kocka Lekur, Mudimbe, Mušakoi, Prigožin, Tejlor, Trujo, zbornik, CID, Podgorica, 1997.
  • Meyer Thomas, Mediokracija. Medijska kolonizacija politike, Politička misao, Zagreb, 2003.
  • Mejno Žan, Uvod u političku nuku, Savez udruženja pravnika Jugoslavije, Beograd, 1960.
  • Harvi Dejvid, Kratka istorija neoliberalizma, Mediteran, Novi Sad, 2012.
  • Henis Vilhelm, Politička i praktička filozofija, Nolit, Beograd, 1983.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2019 1/2019 УДК 32.01:165.5 47-74
ç