Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОКТОБАР 2000. – СВЕТ РАДА ПРЕД ИЗАЗОВИМА ЈЕДНЕ НЕДОВРШЕНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

Сажетак

Било је очекивано и логично да ће после 5. октобра 2000. друштвена кретања кренути другачијим, повољнијим, позитивнијим током, пре свега за најугроженије припаднике света рада. Међутим, веома брзо после петооктобарских догађања радници и грађани настављају да се суочавају са сивилом стварности, која се споро мења. Насилно прекинута транзиција се наставља, али ни приближно оним темпом који је очекиван и који је реално био могућ. У политички живот улази и све се чешће користи израз „недостатак политичке воље“, који, у ствари, еуфемистички прикрива недостатак политичких, стручних и моралних капацитета нових власти да ефикасније и по социјално прихватљивијој цени остварују неопходне социјалне и економске реформе.

 

кључне речи:

Референце

  1. Документација АСНС, Београд.
  2. Документација Синдиката запослених у правосудним органима Србије, Београд, 2010.
  3. Hadžić, I., „Rethinking privatisation in Serbia“, Eastern European Eco­nomics, 2002.
  4. Косановић Р., Пауновић С., Вујасиновић-Дучић Д., Пристојан рад, Веће СССС, Београд, 2008.
  5. Криза и развој, Зборник радова са истоименог научног скупа, Инсти­тут друштвених наука, Београд, 2009.
  6. Лична документација аутора текста
  7. Маџар, Љ., Макроекономско планирање и тржишна привреда, Савезни секретариат за развој и науку, Београд, 2001.
  8. Маринковић Д., Изневерена очекивања, Синдикални повереник, Београд, 2008.
  9. Маринковић, Д., Компаративна студија мирног и конфликтног решавања радних спорова, Агенција за мирно решавање радних спорова, Београд, 2009.
  10. Михајловић, С., Стојиљковић, З., Иванић, Г., Маринковић, Д., Синдикални барометар 2001, 2003, 2005, УГС „Независност“, Центар за проучавање алтернатива, Београд, 2005.
  11. Стајић Д., Заблуде о социјалној држави, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  12. Стојиљковић, З.: Конфликт или дијалог, ФПН, Swiss Labour Assi­stance, Београд, 2008.
  13. Upchurch, U., „Strategic dilema for trade unions in transformation: The experience of Serbia“, SEER, 4/2006, Bruselss, 2006.
  14. Маринковић, Д., „Синдикати и политичке странке у транзицији“, Политичка ревија, 2/2009, Институт за политичке студије, Београд 2009.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 331.105.6(497.11)“2000“ 109-124