Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

OKTOBAR 2000. – SVET RADA PRED IZAZOVIMA JEDNE NEDOVRŠENE REVOLUCIJE

Sažetak

Bilo je očekivano i logično da će posle 5. oktobra 2000. društvena kretanja krenuti drugačijim, povoljnijim, pozitivnijim tokom, pre svega za najugroženije pripadnike sveta rada. Međutim, veoma brzo posle petooktobarskih događanja radnici i građani nastavljaju da se suočavaju sa sivilom stvarnosti, koja se sporo menja. Nasilno prekinuta tranzicija se nastavlja, ali ni približno onim tempom koji je očekivan i koji je realno bio moguć. U politički život ulazi i sve se češće koristi izraz „nedostatak političke volje“, koji, u stvari, eufemistički prikriva nedostatak političkih, stručnih i moralnih kapaciteta novih vlasti da efikasnije i po socijalno prihvatljivijoj ceni ostvaruju neophodne socijalne i ekonomske reforme.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Документација АСНС, Београд.
  2. Документација Синдиката запослених у правосудним органима Србије, Београд, 2010.
  3. Hadžić, I., „Rethinking privatisation in Serbia“, Eastern European Eco­nomics, 2002.
  4. Косановић Р., Пауновић С., Вујасиновић-Дучић Д., Пристојан рад, Веће СССС, Београд, 2008.
  5. Криза и развој, Зборник радова са истоименог научног скупа, Инсти­тут друштвених наука, Београд, 2009.
  6. Лична документација аутора текста
  7. Маџар, Љ., Макроекономско планирање и тржишна привреда, Савезни секретариат за развој и науку, Београд, 2001.
  8. Маринковић Д., Изневерена очекивања, Синдикални повереник, Београд, 2008.
  9. Маринковић, Д., Компаративна студија мирног и конфликтног решавања радних спорова, Агенција за мирно решавање радних спорова, Београд, 2009.
  10. Михајловић, С., Стојиљковић, З., Иванић, Г., Маринковић, Д., Синдикални барометар 2001, 2003, 2005, УГС „Независност“, Центар за проучавање алтернатива, Београд, 2005.
  11. Стајић Д., Заблуде о социјалној држави, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  12. Стојиљковић, З.: Конфликт или дијалог, ФПН, Swiss Labour Assi­stance, Београд, 2008.
  13. Upchurch, U., „Strategic dilema for trade unions in transformation: The experience of Serbia“, SEER, 4/2006, Bruselss, 2006.
  14. Маринковић, Д., „Синдикати и политичке странке у транзицији“, Политичка ревија, 2/2009, Институт за политичке студије, Београд 2009.
PERIODIKA Politička revija 2/2011 УДК 331.105.6(497.11)“2000“ 109-124
ç