Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ

ОДРЕЂЕЊЕ ЕКСТРЕМИЗМА ИЗ УГЛА ТЕОРИЈЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

У раду се одређује појам екстремизма из угла теорије по­литике и наглашава његова изворна многозначност. У погледу дефинисања екстремизма политичка теорија није до сада дала баш превелики допринос више се ограничавајући на коментаре о екстремизму или на опис његових манифестација, циљева и актера. Аутор анализира са мултидисциплинарног становишта фундаменталне карактеристике политичког екстремизма, његове узроке и консеквенце по друштвено-политички систем. Иако је подношљив само док је маргинална појава у једном друштву, екстремизам по правилу кореспондира са кризним временима и интензивира своје постојање до граница неподношљивог и неприхваћеног. Екстреми­зам се исказује и као милитантни егзибиционизам услед страха од безличности и у крајњем од поништења личног идентитета.

кључне речи:

Референце

  1. Atkins Stephen, Encyclopedia of Modern Worldwide Extremists and Extremist Groups, Greenwood Press, Westport, Connecticut. London, 2004.
  2. Ален Бадију, Преглед метаполитике, Институт за филозофију и друштвену теорију и И.П. »Филип Вишњић«, Београд, 2008.
  3. Albert Breton, Political extremism and rationality, Cambridge, Cambridge Uni­versity Press, 2002.
  4. А. Малуф, Убилачки идентитети, Паидеа, Београд, 2003.
  5. Giancarlo Valori, The European Union, Antisemitism, Racism and Xenofobia, The Israel Journal of Forgein Affairs, Vol. one, 2007
  6. Марковић Михаило, Филозофски основи науке, САНУ, Београд, 1984.
  7. Thomas Coffey, A better democratic model, Victoria, B.C., Trafford, 2003.
  8. Walter Laqueur, Fascism, New York: Oxford University Press, 1996.
  9. Затезало Ђуро, Јадовно, комплекс усташких логора 1941, Београд, 2008.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2009 УДК: 323.26 11-30