Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА, ПРИВРЕДА И НЕОЛИБЕРАЛНА ТРАНЗИЦИЈА

ОДНОС ПРЕДУЗЕТНИКА И ДРЖАВЕ КАО ПОКАЗАТЕЉ НАЦИОНАЛНОГ КАПАЦИТЕТА ПРИВРЕДЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Аутор је навео основне хипотезе, варијабиле, циљ и средства истраживања у оквиру макропројекта Ин­ститута за политичке студије. Основна хипотеза истраживања полази од емпиријског увида и теоријског сазнања да предузетници стварају капитализам у транзиционим друштвима, а да базу предузетничке класе у Србији чине мали и средњи предузетници. Не постоји хомогена предузетничка класа, већ више друштвених група унутар те класе. Као прелиминарно истраживање на малом узорку испитаника обухваћена је контролна група, коју чине руководиоци и синдикални активисти Индустријског синдиката Србије. Ово је типична грана за све бивше социјалистичке привреде у којој је угашено највише предузећа, а чиме је започео процес дезиндустријализације, како на глобалном светском плану, тако и у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић Слободан, Елита, грађанство и слаба држава, 2. изд., Београд, Службени гласник, едиција „Став“, књ. 18, 2009, 279 стр.
  2. Гаћиновић Радослав, „Варијабле у научном истраживању“, Политичка ревија, 2/2011, стр, 1-16.
  3. Милић Војин, Социолошки метод, допуњено изд., Београд, Нолит, библиотека Савремена филозофија Symposion, домаћи аутори, 1978, 767 стр.
  4. Narol R. Data Quality Control, New York, The Free Press, 1962.
  5. Смиљковић Љ. Радош, „Морално-економска криза буржоаске рестаурације у Србији и одговорност елите моћи“, Политичка ревија, 2/2011, стр. 125-158.
  6. Суботић Драган, „Теоријски оквири методолошких истраживања“, Политичка ревија, 2/2011, Београд.
  7. Суботић Драган, „Методе научног и емпиријског истраживања“, По­литичка ревија, 2/2009, Београд.
  8. Закон о приватизацији, предговор Јелисавета Василић, Службени гласник, 2005, 78 стр., Београд.
  9. Уједињени синдиката Србије (УСС): Статут, 2009, 11 стр., Бео­град.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 330.34:32(497.11) 155-171