Izaberi jezik:
Tema broja

DRŽAVA, PRIVREDA I NEOLIBERALNA TRANZICIJA

ODNOS PREDUZETNIKA I DRŽAVE KAO POKAZATELJ NACIONALNOG KAPACITETA PRIVREDE U SRBIJI

Sažetak

Autor je naveo osnovne hipoteze, varijabile, cilj i sredstva istraživanja u okviru makroprojekta In­stituta za političke studije. Osnovna hipoteza istraživanja polazi od empirijskog uvida i teorijskog saznanja da preduzetnici stvaraju kapitalizam u tranzicionim društvima, a da bazu preduzetničke klase u Srbiji čine mali i srednji preduzetnici. Ne postoji homogena preduzetnička klasa, već više društvenih grupa unutar te klase. Kao preliminarno istraživanje na malom uzorku ispitanika obuhvaćena je kontrolna grupa, koju čine rukovodioci i sindikalni aktivisti Industrijskog sindikata Srbije. Ovo je tipična grana za sve bivše socijalističke privrede u kojoj je ugašeno najviše preduzeća, a čime je započeo proces dezindustrijalizacije, kako na globalnom svetskom planu, tako i u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић Слободан, Елита, грађанство и слаба држава, 2. изд., Београд, Службени гласник, едиција „Став“, књ. 18, 2009, 279 стр.
  2. Гаћиновић Радослав, „Варијабле у научном истраживању“, Политичка ревија, 2/2011, стр, 1-16.
  3. Милић Војин, Социолошки метод, допуњено изд., Београд, Нолит, библиотека Савремена филозофија Symposion, домаћи аутори, 1978, 767 стр.
  4. Narol R. Data Quality Control, New York, The Free Press, 1962.
  5. Смиљковић Љ. Радош, „Морално-економска криза буржоаске рестаурације у Србији и одговорност елите моћи“, Политичка ревија, 2/2011, стр. 125-158.
  6. Суботић Драган, „Теоријски оквири методолошких истраживања“, Политичка ревија, 2/2011, Београд.
  7. Суботић Драган, „Методе научног и емпиријског истраживања“, По­литичка ревија, 2/2009, Београд.
  8. Закон о приватизацији, предговор Јелисавета Василић, Службени гласник, 2005, 78 стр., Београд.
  9. Уједињени синдиката Србије (УСС): Статут, 2009, 11 стр., Бео­град.
PERIODIKA Politička revija 4/2011 УДК: 330.34:32(497.11) 155-171
ç