Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОДНОС ЈУГОСЛОВЕНСТВА И СРПСТВА: ИДЕОЛОШКА МАТРИЦА СВЕТОЗАРА ПРИБИЋЕВИЋА У ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Сажетак

У раду се истражује политичка активност истакнутог српског политичара из Хрватске, Светозара Прибићевића у време Првог светског рата. Циљ рада је анализа његових политичких активности које су се кретале у три правца: напори да се одрже добри српско-хрватски политички односи у Хрватско-српској коалицији и да се иста одржи на власти, да се заштити српски народ у Хрватској у време ратних дешавања и да се приступи стварању југословенске заједнице пред сам крај рата.

 

кључне речи:

Референце

  1. Гавриловић, Дарко, “Конструкција мита о Босни и Херцеговини као хрватским земљама до половине 20. века”, Српска политичка мисао, 29(3), 2010, стр. 305-316.
  2. Дедијер, Владимир, Сарајево 1914, Просвета, Београд 1966.
  3. Зборник бањалучки, Велеиздајнички процес у Бања Луци, Универзитет Ђуро Пуцар Стари, Бања Лука, 1987.
  4. Јанковић, Драгослав, «Женевска конференција о стварању југословенске заједнице године», Зборник радова Историја 20. века, св. 5.
  5. Крестић, Василије, Српско-хрватски односи и југословенска идеја у другој половини 19. века, Београд, Просвета, 1986.
  6. Кризман, Богдан, «Стварање југославенске државе», Хисторијски преглед, 1958, 3-4.
  7. Кризман, Богдан, «Српска Врховна команда у данима распада Аустро-Угарске», Хисторијски зборник, 14/1961.
  8. Кризман, Богдан, «Повјерљиве везе између Југославенског одбора и домаћих политичара за вријеме првог свјетског рата», Хисторијски зборник,15/1962.
  9. Кризман, Богдан, Хрватска у првом свјетском рату, Глобус, Загреб, 1989.
  10. Матковић, Хрвоје, Светозар Прибићевић и Самостална демократска странка до шестојануарске диктатуре, Институт за хрватску повијест Свеучилишта у Загребу, Загреб, 1972.
  11. Матковић, Хрвоје, Светозар Прибићевић, идеолог страначки вођа емигрант, Хрватска свеучилишна наклада, Загреб, 1995.
  12. Новак, Виктор, Magnum Crimen, репринт, Нова књига, Београд 1986.
  13. Паулова, Милада, Југославенски одбор, Просвјетна накладна задру­га, Загреб, 1925.
  14. Прибићевић, Светозар, Диктатура краља Александра, Глобус, За­греб, 1990.
  15. Рибар, Иван, Из моје политичке сурадње, Напријед, Загреб, 1965.
  16. Смит Павелић, Анте, Др. Анте Трумбић, Књижница хрватске ревије, Минхен 1959.
  17. Станковић, Ђорђе, Никола Пашић и југословенско питање, књ. 2, БИГЗ, Београд, 1985.
  18. Стојановић, Ђорђе „Однос етике и политике: од реалистичког ка пост-структуралистичком приступу проблему“, Српска политичка мисао, 30(4), 2010, стр. 11-28.
  19. Суботић, Момчило „Аутономија Војводине –  историјски и савремени контекст – први део“ Политичка ревија, 20(2), 2009, стр. 119-136.
  20. Хорват, Јосип, Политичка повијест Хрватске, том 2, Биноза, Загреб 1936.

  Архивска грађа

  1. Богичевић, Војислав, Сарајевски атентат – изворне стенографске биљешке са главне расправе против Гаврила Принципа и другова одржане у Сарајеву године, Државни архив НР БиХ, Сарајево 1954.
  2. Дневник седница Хрватског сабора за 1918. годину.
  3. Радић, Стјепан, Изабрани политички говори, Менора, Опатија, 1995.
  4. Стенографске забиљешке, петогодиште 1913-1918, св. 2, година 1913. и 1914, Загреб 1914.
  5. Шишић, Фердо, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, Наклада Матице хрватске, Загреб 1920.

  Периодика

  1. Дом,
  2. Јавност, 1936
  3. Новости, 1918
  4. Обзор, 1914.
  5. Препород, 1922
  6. Ријеч, 1925, 1926.
  7. и, 1914.
  8. и, 1914.
  9. Хрватски Народ, 1940.
  10. Хрватски Покрет, 1914.

   

периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 323.1(497.1):323.1(=163.41)”1914/1918” 307-332