Tema broja

MEĐUNARODNI ODNOSI: IZAZOVI BEZBEDNOSTI

ODNOS IZMEĐU SJEDINЈENIH AMERIČKIH DRŽAVA I TURSKE: IZMEĐU PRIVIDNOG PRIJATELЈSTVA I PRIKRIVENOG ANIMOZITETA

Sažetak

Savez između Sjedinjenih Američkih Država i Turske koji je uspostavljen za vreme Hladnog rata se u decenijama koje su usledile posle ovog velikog globalnog sukoba našao pred mnogobrojnim izazovima. Naročito je interesantno posmatrati ovaj savez sa aspekta Sjedinjenih Američkih Država, kao neoimperijalnog hegemona čija se snaga nalazi u opadanju, i Turske, na čije se jačanje i širenje uticaja s pravom gleda kao na rađanja neoosmanizma. Dok je za vreme trajanja Hladnog rata ovaj savez bio relativno pouzdan takva situacija se kasnije u značajnoj meri promenila. Od odnosa u kome su obe strane znale šta da očekuju jedne od druge došlo se do odnosa u kome je počeo jačati prikriveni animozitet. Imajući u vidu da se rad bavi veoma kompleksnim geopolitičkim fenomenom korišćenje geopolitičkog metoda postaje izuzetno značajno. Ovaj metod je naročito značajan jer omogućava sagledavanje uzročno-posledične veze geografskog i političkog sa stanovišta različitih interesa u kontekstu međunarodnih odnosa. Kako geopolitički problemi predstavljaju višedimenzionalne fenomene primena analize i sinteze kao opštih naučnih metoda je svakako nezaobilazna. U radu su, takođe, korišćeni analiza sadržaja, istorijski, geografski i komparativni metod.

 

Ključne reči:

Reference

  • Aydintaşbaş, Asli, and Kirişci Kemal. 2017. “The United States and Turkey: Friends, Enemies, or Only Interests?.ˮ Turkey Project Policy Paper (12): 1‒27.
  • Balta, Evren. 2019. “From Geopolitical Competition to Strategic Partnership: Turkey and Russia after The Cold War.ˮ Uluslararası İlişkiler 63 (16): 69‒86. doi: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26771801.
  • Beyoghlow, Kamal. 2020. Turkey and the United States on the brink: Implications for NATO and the US Turkish strategic and military partnership. USA: Strategic Studies Institute, US Army War College.
  • Bekdil, Burak. 2020. “Turkey: Post-Coronavirus Challenges Are Likely to Hurt.ˮ The COVID-19 Crisis, ed. Efraim Karsh, 250‒253. Begin-Sadat Center for Strategic Studies.
  • Bulent, Aliriza, and Aras Bulent. 2012. U.S.-Turkish Relations: A Review at the Beginning of the Third Decade of the Post-Cold War Era. Center for Strategic and International Studies and The Center for Strategic Research of the Ministry of the Foreign Affairs of the Republic of Turkey.
  • Galijašević, Dževad. 2011. ,,Neoosmanizam: Turska između juče i stura.ˮ Politeia (2): 123‒138.
  • Goren, Nilsu. 2018. “The NATO/US-Turkey-Russia Strategic Triangle: Challenges Ahead.ˮ Center for International & Security Studies, University of Maryland (1): 2‒11. doi:   http://www.jstor.com/stable/resrep17001.
  • Đurić, Živojin i Vladimir Ajzenhamer. 2011 ,,Politički sistem Turske na razmeđu kemalizma i islamizma.ˮ Srpska politička misao 34 (4): 441‒466. doi: https://doi.org/10.22182/spm.3442011.22.
  • Jasim, Dastan. 2021. ˮBiden’s Challenge: Kurdish Autonomy and Turkish Expansionism“. German Institute for Global and Area Studies (1): 1‒12. doi: https://www.jstor.org/stable/resrep28521.
  • Makovsky, Alan. 2020. “Problematic Prospects for US-Turkish Ties in the Biden Era.ˮ Stiftung Wisseshaft und Politik (60): 1-8.
  • Özel, Soli. 2019. “At the End of the Day, Where Will Turkey Stand?.ˮ Istituto Affari Internazionali (4): 1‒17. doi: http://www.jstor.com/stable/resrep19657.
  • Karademir, Burcu Sarı. 2019. “Dance of Entanglement: The US-Turkish Relations in the Context of the Syrian Conflict.ˮ Uluslararasi Iliskiler 62 (16): 27‒43. doi: 10.33458/uidergisi.588897.
  • Walt, Stephen. 2009. “Alliances in a Unipolar World.ˮ World Politics, 61 (1): 86‒120.
  • Wezeman, Siemon, and Alexandra Kuimova. 2018. Turkey and Blacksea security. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.
  • World Values Survey Wave 7: 2017‒2020, March 30, 2020, https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp.
  • Zanotti, Jim and Thomas Clayton. 2020. Turkey: Background and U.S. Relations In Brief. USA: Congressional Research Service.
Srpska politička misao 3/2021 3/2021 УДК 327(73)(560) 7-25
ç