Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ: ИЗАЗОВИ БЕЗБЕДНОСТИ

ОДНОС ИЗМЕЂУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА И ТУРСКЕ: ИЗМЕЂУ ПРИВИДНОГ ПРИЈАТЕЉСТВА И ПРИКРИВЕНОГ АНИМОЗИТЕТА

Сажетак

Савез између Сједињених Америчких Држава и Турске који је успостављен за време Хладног рата се у деценијама које су уследиле после овог великог глобалног сукоба нашао пред многобројним изазовима. Нарочито је интересантно посматрати овај савез са аспекта Сједињених Америчких Држава, као неоимперијалног хегемона чија се снага налази у опадању, и Турске, на чије се јачање и ширење утицаја с правом гледа као на рађања неоосманизма. Док је за време трајања Хладног рата овај савез био релативно поуздан таква ситуација се касније у значајној мери променила. Од односа у коме су обе стране знале шта да очекују једне од друге дошло се до односа у коме је почео јачати прикривени анимозитет. Имајући у виду да се рад бави веома комплексним геополитичким феноменом коришћење геополитичког метода постаје изузетно значајно. Овај метод је нарочито значајан јер омогућава сагледавање узрочно-последичне везе географског и политичког са становишта различитих интереса у контексту међународних односа. Како геополитички проблеми представљају вишедимензионалне феномене примена анализе и синтезе као општих научних метода је свакако незаобилазна. У раду су, такође, коришћени анализа садржаја, историјски, географски и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  • Aydintaşbaş, Asli, and Kirişci Kemal. 2017. “The United States and Turkey: Friends, Enemies, or Only Interests?.ˮ Turkey Project Policy Paper (12): 1‒27.
  • Balta, Evren. 2019. “From Geopolitical Competition to Strategic Partnership: Turkey and Russia after The Cold War.ˮ Uluslararası İlişkiler 63 (16): 69‒86. doi: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26771801.
  • Beyoghlow, Kamal. 2020. Turkey and the United States on the brink: Implications for NATO and the US Turkish strategic and military partnership. USA: Strategic Studies Institute, US Army War College.
  • Bekdil, Burak. 2020. “Turkey: Post-Coronavirus Challenges Are Likely to Hurt.ˮ The COVID-19 Crisis, ed. Efraim Karsh, 250‒253. Begin-Sadat Center for Strategic Studies.
  • Bulent, Aliriza, and Aras Bulent. 2012. U.S.-Turkish Relations: A Review at the Beginning of the Third Decade of the Post-Cold War Era. Center for Strategic and International Studies and The Center for Strategic Research of the Ministry of the Foreign Affairs of the Republic of Turkey.
  • Galijašević, Dževad. 2011. ,,Neoosmanizam: Turska između juče i stura.ˮ Politeia (2): 123‒138.
  • Goren, Nilsu. 2018. “The NATO/US-Turkey-Russia Strategic Triangle: Challenges Ahead.ˮ Center for International & Security Studies, University of Maryland (1): 2‒11. doi:   http://www.jstor.com/stable/resrep17001.
  • Đurić, Živojin i Vladimir Ajzenhamer. 2011 ,,Politički sistem Turske na razmeđu kemalizma i islamizma.ˮ Srpska politička misao 34 (4): 441‒466. doi: https://doi.org/10.22182/spm.3442011.22.
  • Jasim, Dastan. 2021. ˮBiden’s Challenge: Kurdish Autonomy and Turkish Expansionism“. German Institute for Global and Area Studies (1): 1‒12. doi: https://www.jstor.org/stable/resrep28521.
  • Makovsky, Alan. 2020. “Problematic Prospects for US-Turkish Ties in the Biden Era.ˮ Stiftung Wisseshaft und Politik (60): 1-8.
  • Özel, Soli. 2019. “At the End of the Day, Where Will Turkey Stand?.ˮ Istituto Affari Internazionali (4): 1‒17. doi: http://www.jstor.com/stable/resrep19657.
  • Karademir, Burcu Sarı. 2019. “Dance of Entanglement: The US-Turkish Relations in the Context of the Syrian Conflict.ˮ Uluslararasi Iliskiler 62 (16): 27‒43. doi: 10.33458/uidergisi.588897.
  • Walt, Stephen. 2009. “Alliances in a Unipolar World.ˮ World Politics, 61 (1): 86‒120.
  • Wezeman, Siemon, and Alexandra Kuimova. 2018. Turkey and Blacksea security. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.
  • World Values Survey Wave 7: 2017‒2020, March 30, 2020, https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp.
  • Zanotti, Jim and Thomas Clayton. 2020. Turkey: Background and U.S. Relations In Brief. USA: Congressional Research Service.
Српска политичка мисао 3/2021 3/2021 УДК 327(73)(560) 7-25