Изабери језик:
Тема броја

КАПАЦИТЕТИ И СТАНДАРДИ ЕУ

ОДНОС ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРЕМА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Сажетак

Истраживање у овом раду обухвата утицај Европске уније на регион Западног Балкана кроз програме и доступност фондова претприступне помоћи, те проучавање и анализу тенденција и услова у савременом свијету интеграционих процеса утврђујући потенцијале, предности и перспективе за регион које из ових услова произилазе. Истражена је неопходност регионалне сарадње земаља региона Западног Балкана, директна и индиректна финансијска помоћ кроз програ­ме и донације, те различите форме трговинских и тарифних преференцијала којима Европска унија утиче на државе у процесу интеграције. У истраживању су анализирани различити теоријски приступи европској интеграцији и процеси који се одвијају у пракси. Напредак у европским интеграционим процесима се огледа у сталном процесу проширења Европске уније. Стабилност институција које осигуравају демократију, владавину права, поштовање људских права и заштиту мањина, постојање функционалне тржишне привреде, способне да се носи са притиском конкуренције и тржишним снагама унутар Уније, способност преузимања обавеза чланства, укључујући приврженост циљевима политичке, економске и монетарне уније оквирни су услови које све државе морају задовољити у циљу стицања статуса пуноправног члана Европске уније.

 

кључне речи:

Референце

  1. Вукмирица, Вујо, Шпирић, Никола: Економска и монетарна интеграција Европе; Бања Лука, 2005.
  2. Дезмон, Динан: Мењање Европе – историја Европске уније, превод Тања Мишчевић, Душан Игњатовић, Службени гласник, Београд, 2010.
  3. Изазови европских интеграција: часопис за право и економију европских интеграција, «Помирење и сарадња на западном Балкану», Службени гласник, Београд, 2010.
  4. Кроња, Јасминка, Лопандић, Душко: Регионалне иницијативе и мултилатерална сарадња на Балкану, изд., Европски покрет Србија, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2010.
  5. Лопандић, Душко: Реформа Европске уније, Западни Балкан и Србија: закаснела интеграција, Европски центар за мир и развој, Београд, 2007.
  6. Лопандић, Душко, Бисенић, Драган: Придруживање Европској унији, зборник радова, Медија центар, Београд, 2004.
  7. Makin it happen, Regions deliver growth and jobs, Committee of the Re­gions of the European union, European Commission, Directorate General for Regional Policy; 2007.
  8. Медовић, Владимир: Споразум о стабилизации и придруживању – са праксом Суда правде ЕУ, изд., Службени гласник, Београд, 2011.
  9. Минић, Јелица, Кроња, Јасминка: Регионална сарадња за развој и европску интеграцију, Европски покрет у Србији, Београд, 2007.
  10. Минтас-Ходак, Љерка: Увод у Еуропску унију, Мате, Загреб, 2004.
  11. Минтас-Ходак Љерка: Еуропска унија, Мате, Загреб, 2011.
  12. Мишчевић, Тања: Уговор из Лисабона сигурна лука или почетак новог путовања, Службени гласник, Београд, 2010.
  13. Мишчевић, Тања: Придруживање Европској унији, Службени гла­сник, Београд, 2009.
  14. McCormick Ј.: Разумјети Еуропску унију, Мате, Загреб, 2010.
  15. Основни приказ Споразума о стабилизации и придруживању, Савјет министара БиХ, ДЕИ, Арка прес, Сарајево, септембар, 2008.
  16. Прокопијевић, Мирослав: Европска унија – увод, Службени гласник, Београд, 2009.
  17. Регионална политика Европске уније, Канцеларија за придруживање Европској унији, Влада Републике Србије, Београд, 2004.
  18. Саопштење комисије Европском парламенту и Савјету министа­ра ЕУ Западни Балкан: Јачање европске перспективе, Комисија Европских заједница, Брисел, 5.3.2008.
  19. Спремност за стабилизацију и способност придруживања са ЕУ, Вањскополитичка инициатива БиХ, Радна група – политичка анализа, Сарајево, март 2006.
  20. Станчетић, Веран: Регион као развојна перспектива у Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009.
  21. Фуше, Мишел: Европска унија – пола века касније: стање и сценарији обнове, превод Предраг Симић, Службени гласник, Београд, 2009.
  22. Хикс, Сајмон: Политички систем Европске уније, Службени гла­сник, Београд, 2007.
  23. Црнобрња, Михаило: Европска унија првих 50 година, зборник ра­дова, Фефа, Београд, 2008.

  ИНТЕРНЕТ

  1. ЕУРОСТАТ статистички одсијек Европске уније, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
  2. Инструмент за претприступну помоћ IPA: http://www.europa.ba/files/docs/publications/bh/IPA_brosura_2009_ bh.pdf
  3. Странице Европске уније: http://europa.eu/
  4. Странице Европске Комисије за проширење Уније: http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 327(4-672EU:497-15) 297-314