Izaberi jezik:
Tema broja

RELIGIJA, IZBORNA PRAVA, RUSIJA U ŠTAMPI SRBIJE

ODGOVORNOST ZA KRŠENJE IZBORNIH PRAVA

Sažetak

U sistemu zaštite društvenih dobara i vrednosti u svakom društvu, pa tako i našem, po svom značaju se ističu izborna prava (aktivno i pasivno pravo), odnosno sloboda kandidovanja na izborima i zakonito sprovođenje izbora i objavljivanje njihovihrezultata. Naime, svaka demokratska država i vladavina pra­va svoje pravo lice pokazuju brojem i obimom izbornih prava, te načinom njihovog uređenja i pravne zašti­te što sa druge strane ukazuje i na stepen demokra­tičnosti samoga društva. Stoga je razumljivo što novi Krivični zakonik Republike Srbije iz 2005. go­dine u glavi petnaestoj, u grupi krivičnih dela pro­tiv izbornih prava predviđa krivičnu odgovornost i kažnjavanje za različite oblike i vidove povrede ili ugrožavanja ovih izbornih prava građana pokušavajući da izbornom sistemu i izborima na svim nivoima na ovaj način pruži pojačanu pravnu zaštitu Upravo ovaj rad sa teorijskog i praktičnog aspekta razmatra pojam, karakteristike i oblike ispoljavanja krivičnih dela kojima se narušavaju izborna prava i mehanizme njihove zaštite u Republici Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Ђорђевић, М., Ђорђевић, Ђ., Кривично право, Београд, 2010.
  2. Ђурђић, В., Јовашевић, Д., Практикум за кривично право, Посебни део, Београд, 2008.
  3. Ђурђић, В., Јовашевић, Д., Кривично право, Посебни део, Београд, 2010.
  4. Илић, Г., и др., Кривични законик Републике Србије са напоменама, Београд, 2005.
  5. Јовановић, Љ., Јовашевић, Д., Кривично право, Посебни део, Београд, 2002.
  6. Јовашевић, Д., Фалсификовање исправе теорија и пракса, Београд, 1996.
  7. Јовашевић, Д., Фалсификовање исправе у југословенском кривичном праву, Београд, 1996.
  8. Јовашевић, Д., Хашимбеговић, Т., Кривична дела фалсификовања, Београд, 2000.
  9. Јовашевић, Д., Коментар Кривичног закона Републике Србије са судском праксом, Београд, 2003.
  10. Јовашевић, Д., Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Београд, 2007.
  11. Јовашевић, Д., Гајић Гламочлија, М., Проблем корупције у светлу заштите људских права, Београд, 2008.
  12. Јовашевић, Д., Кривичноправна заштита исправа, Ниш, 2008.
  13. Јовашевић, Д., Кривично право, Општи део, Београд, 2010.
  14. Јовашевић, Д., Лексикон кривичног права, Београд, 2010.
  15. Јовашевић, Д., Икановић, В., Кривично право, Посебни дио, Бања Лу­ка, 2012.
  16. Лазаревић, Љ., Кривично право, Посебни део, Београд, 1995.
  17. Мрвић Петровић, Н., Кривично право, Београд, 2005.
  18. Николић, Д., Кривични законик Кнежевине Србије, Ниш, 1991.
  19. Симић, И., Петровић, М., Кривични закон Републике Србије, Прак­тична примена, Београд, 2003.
  20. Симић, И., Трешњев, А., Кривични законик са краћим коментаром, 2010.
  21. Стојановић, З., Перић, О., Коментар Кривичног закона Републике Србије и Кривични закон Републике Црне Горе са објашњењима, Београд, 1996.
  22. Стојановић, З., Перић, О., Кривично право, Посебни део, Београд, 2000.
  23. Чејовић, Б., Миладиновић, В., Кривично право, Посебни део, Ниш, 1995.
PERIODIKA Politička revija 1/2013 УДК: 342.841(497.11) 275-295
ç