Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ СУКОБИ У ДРУШТВУ

ОД ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА ДО ЊИХОВИХ РЕШЕЊА

Сажетак

Основни циљ овог чланка је да покаже комплексност социјалних конфликата. Главни метод који аутор користи у овом чланку је метод анализе садржаја. Аутор разматра различите приступе овом проблему. Најзначајнија истраживања на ову тему су се развила средином XX века када је настала теорија социјалних конфликата. У овом чланку су, такође, представљене везе између социјалних конфликата и политике и социјалних кон­фликата и демократије. Социјални конфликти се веома често злоупотребљавају зарад остваривања личних и политичких интереса. Аутор, такође, указује на то како социјални конфликти нису увек нешто лоше. Нема демократије која не дозвољава конфликте. Ови конфликти су, међутим, конфликти у начинима размишљања, а не конфликти који се манифестују ратом, непријатељством и насиљем. Главни резултат овог рада је у истицању дијалога као главног метода у решавању социјалних конфликата. Овај метод би требало да две супротстављене стра­не доведе до решења које је прихватљиво за обе стра­не.

кључне речи:

Референце

  1. Beckett, Gavin, ”Модел случаја (контигенције) и појам сукладности (комплементарности) у управљању и разрјешавању сукоба”, Друштвена истраживања, стр. 37-47, Институт друштвених наука Иво Пилар, Загреб, 1/1995.
  2. Маринковић, Дарко, ”Од конфликата до социјалног дијалога и стабилности у Србији”, Српска политичка мисао, стр. 77-92, Институт за политичке студије, Београд, 1-4/2003.
  3. Милосављевић, Милосав, ‘’Друштвени конфликти и агресије’’, Социјална мисао, стр. 7-24, Социјална мисао, Београд, 1-2/2002.
  4. Митровић, Љубиша, Творци нових парадигми у социологији, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2008.
  5. Суботић, Драган, ‘’Лидерство и друштвени сукоби у политици’’, По­литичка ревија, стр. 477-510, Институт за политичке студије, Београд, 2-4/2007.
  6. Танкосић-KELLY, Тања, ‘’Демократија и конфликт’’, 21 Прича о де­мократији, група аутора, стр. 15-21, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005.
  7. Уљаревић Далиборка, ‘’Значај и улога толеранције у демократском друштву’’, 21 Прича и демократији, група аутора, стр. 23-35, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005.
  8. Fink, Clinton, ‘’Some Conceptual Difficulties in the Theory of Social Conflicts”, The Journal of Conflict Resolution, Sage Publications, pp. 412-460, 4/1968.
  9. Fisher, Ronald and Keashly, Loraliegh, ”The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third Par­ty Intervention”, Journal of Peace Research, pp. 29-42, Sage Publicati­ons, 1/1991.
  10. Hand, Latta, Judith, ”Resolution of Social Conflicts: Dominance, Egali­tarianism, Spheres of Dominance and Game Theory”, The Quarterly Re­view of Biology, pp. 201-220, The University of Chicago Press, 2/1986.
  11. Шушњић, Ђуро, Дијалог и толеранција, Чигоја штампа, Београд, 1997.
  12. Шушњић, Ђуро, ”Препреке на путу разумевања, поверења и помирења”, 21 Прича о демократији, група аутора, стр. 9-13, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005.
периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 316.48 57-80