Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

OД РЕПУБЛИКАНСКОГ ДО ИМПЕРИЈАЛНОГ УЗОРА: КРАТАК ПРЕГЛЕД РИМСКО-АМЕРИЧКИХ ПОРЕЂЕЊА

Сажетак

У савременом јавном и стручном дискурсу честа су поређења између САД и Римског царства, најчешће базирана на сличностима њиховог империјалног настанка, развоја и позиције у међународним приликама својих епоха. Рад посматра историјску генезу овог поређења крећући се од времена када су Америчке колоније биле део Британске империје и када су римске републиканске врлине, као део класичног европског образовања, представљале узор америчким колонистима. Надаље се показује како су ови републикански узори били коришћени у Америчком рату за независност као антиподи британској монархистичкој тиранији, а затим и током првог периода америчке самосталности. Тада се римски републикански прваци користе као узори нижих, радничких и аграрних сталежа у борби против отуђене олигархије, док се, са друге стране, богати слојеви користе такође римским примерима који показују како су демагози, користећи се незадовољством нижих слојева, срушили републику и створили недемократско царство. Ове две перцепције биће пригрљене пре и током Америчког грађанског рата, прва на Југу, а друга углавном на Северу. Крајем 19. века, римско америчка поређења почињу да се виде или у кључу евангелистичког морализма или као по први пут афирмативни примери империјалне моћи и луксуза. Ова виђења, тек донекле модификована опстају до Хладног рата, након чега постају део једне готово манихејске геополитичке слике о супротстављености демократског републиканизма и тоталитарног империјализма. У постхладноратовској епохи поређења САД и Рима попримају различита лица, крећући се од преиспитивања теза о неизбежности успона и пада великих сила, преко повлачења аналогије са униполарном моћи Америке у донедавном међународном систему, до критике урушавања републиканских врлина и установа услед империјалне концентрације моћи и корозивних дејстава корупције.

кључне речи:

Референце

  • Бела Роберт, Погажени завет, Књижара круг, Београд, 2003.
  • Гајић Александар, Идеја светске државе, Правни факултет, Београд, 2012.
  • Кенеди Пол, Успон и пад великих сила, Службени лист СРЈ и ЦИД, Београд, 1999.
  • Негри Антонио, Харт Мајкл, Империја, Игам, Београд, 2005.
  • Паркс Хенри Бемфорд, Историја САД, Рад, Београд, 1985.
  • Таинтер Џозеф, Колапс комплексних друштава, Наклада Јесенски и Турк, Загреб, 2007.
  • Aptheker Herbert, One Continual Cry: David Walker’s Appeal to the Colored Citizensof the World, 1829 –1830, its Setting & its Meaning, together with the Full Text of the Third, and Last, Edition of the Appeal, New York, 1965.
  • Bender Peter, Weltmacht Amerika – Das Neue Rom, Klett-Cotta, Stuttgart, 2003.
  • Coit Margaret (ed.), John C. Calhoun: Great Lives Observed, Upper Saddle River, Prentice-Hall, New Jersey, 1970.
  • Coupland Rеginald, Wilberforce: A Narrative, Oxford University Press, Oxford, 1903.
  • Ferguson Nial, Uspon i pad američkog imperija, Profil Multimedija, Zagreb, 2011.
  • Freeedland Johnatan, “Rome,AD… Rome DC?”, The Guardian, September 18, 2002.
  • Lessard Suzzanah, Architect of Desire: Beauty and Danger in the Stanford White Family, Delta, New York, 1996.
  • Lind Michael, “Is America new Roman Empire?”, The Globalist, 19. June, 1992, Internet, https://www.theglobalist.com/is-america-the-new-roman-empire/, 15/03/2019.
  • Maier Charles, Among Empires: American Ancendancy and its Preceedors, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 2007.
  • Malamud Margareth, Ancient Rome and Modern America, Willey Blackwell, London, 2009.
  • Miles Edwin Arthur, “The Whig party and the menace of Caesar”, Tennessee Historical Quarterly 27 (Winter 1968), Nashville TA, 1968.
  • Mirrlees Таnner, “American soft power orAmerican cultural imperialism?”, in: The New Imperialists (ed. Colin Mooers), Oneworld, Oxford, 2006.
  • Morley Neville, The Roots of Imperialism, Pluto Press, London, 2010.
  • Murphy Cullen, Are We Rome?: The Fall of an Empire and the Fate of America, Mifflin Harcourt, Houghton, 2007.
  • Nye Joseph, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York, 1990.
  • Onuf Peter, Jefferson’s Empire: The Language of American Nationhood, University of Virginia Press, Charlottesville, 2000.
  • Richard Carl, The Founders and the Classics: Greece, Rome and the Enlightment, Harvard University Press, Harvard, 2009.
  • Ritzer George, Stillman Todd, “The modern Las Vegas casino-hotel: The paradig-matic new means of consumption”, M@n@gement 4/3, Toronto, 2001.
  • Ronnick Michele Valerie, “Classical elements in Edward Pollard’s idea of southern honorand ‘The Lost Cause’ 1865–1866”, Classical and Modern Literature 18, Terre Haute, Indianapolis, 1997.
  • Schmitt Carl, Land and Sea, Plutarch Press,Washington DC, 1997.
  • Scott Nearing, American Empire, Rand School of Social Sciences, New York, 2009.
  • Sims Vaclav, Why America is not a New Rome? MIT Press, London, 2010.
  • Snyder Jack, Myths of Empire – Domestic Politics and International Ambitions, Cornell University Press, London, 1991.
  • Vidal Gore, Decline and Fall of the American Empire, Odonian Press, Berkley, 1992.
  • Wilentz Sean, The Rise of American Democracy: Jefferson to Lincoln, Norton and Company, New York, 2005.
  • Wills Garry, Cincinnatus: George Washington and the Enlightenment, Garden City, New York, 1984.
  • Winkler Martin, “The Roman Empire in American cinema after 1945.” in: Imperial Projections: Ancient Rome and Modern Popular Culture (eds. Sandra R. Joshel, Margaret Malamud, Donald T. McGuire, Jr.), John Hopkins University Press, Baltimore, 2001.
  • Wyke Mаria, Projecting the Past: Ancient Rome, Cinema, and History, Routledge, New York, 1997.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 321.01(37):321.01(73)(091) 139-160