Izaberi jezik:
Tema broja

SRPSKO SUOČAVANJE SA JUGOSLOVENSKIM SLOMOM

OD „JUGOSLOVENSKE ZABLUDE“ DO SRPSKE ISTINE

Sažetak

U radu se analizira poreklo jugoslovenske ideje i njen razvoj od 1918 do 1992 godine. U drugom delu se  ukazuje na šest razloga protiv i tri za srpsko prihvatanje jugoslovenstva. Razmatra se  i gubitničko srpsko iskustvo u jugoslovenskoj državi. U drugom delu analizira se povratak Srbije svojoj državnosti. Politika  prekida sa neravnopravnošću Srba u Jugoslaviji imala je podršku  u najvećem delu srpske  javnosti. Srpsku istinu o položaju srpskog naroda u SFRJ nijedna republička i nacionalna elita drugih nacija nije htela da prihvati. U  intelektualnim krugovima Dobrica Ćosić bio je predvodnik ideje o Jugoslaviji kao srpskoj zabludi a u političkoj vlasti Slobodan Milošević je preuzima 1987 godine.

Ključne reči:

Reference

  • Аврамовић Зоран,  Друго лице демократије, Филип Вишњић, Београд, 1998Деретић Јован, Путеви српске књижевности, Нолит, Београд 1996, стр. 150.
  • Аврамовић Зоран, Родмирци и родољупци, Службени гласник, Београд, 2013.
  • Аврамовић Зоран, Срби и пропаст Југославије – зборник радова, Завод за уџбенике, Службени гласник, Београд, 2017.
  • Антонић Слободан, Још није готово, Вукотић, медиа, Београд, 2014.
  • ЛИЈД, Службени гласник, Београд,  3.март 1993.
  • Милосављевић Петар, Идеје југословенства и српска мисао, Ваљево, 2007.
  • Ћосић Добрица, У туђем веку 1, Службини гласник, Београд, 2002, 3.1.2002.
  • Ћосић Добрица, ЛИЈД, Службеник гласник, Београд, 2009.
  • Ћосић Добрица, Лична историја једног доба, Службени гласник, Београд, 2009.
  • Avramović Zoran, Drugo lice demokratije, Filip Višnjić,Beograd, 1998.
  • Jović Borisav, Od Gazimestana do Haga – vreme Slobodana Miloševića, Metaphysica, Beograd, 2009.
  • Stojanović Svetozar, Propast komunizma i razbijanje Jugoslavije, Filip Višnjić, Beograd, 1995.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2018 3/2018 УДК 323.1(=163.41)(497.1) 145-158
ç