Izaberi jezik:
Tema broja

VOJSKA, VOJNI ODNOSI, OBLICI SUKOBA

OBAVEZA SLUŽENJA VOJNOG ROKA

Sažetak

Prošlo je deset godina od kako je obustavljena obaveza služenja vojnog roka u Srbiji. U protekloj deceniji usledile su značajne promene na geopolitičkoj karti sveta, kao i značajne promene geostrateškog i vojnopolitičkog karaktera, koje su od značaja za geopolitički položaj Srbije, kao i za pitanja njene bezbednosti i odbrane. Upravo u ovom radu se analiziraju politički, geopolitički i bezbednosni aspekti međunarodnog položaja Srbije, koji su od značaja za njenu stabilnost, bezbednost i odbranu. Analizom ključnih doktrinarnih dokumenata iz oblasti Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane, kao i analizom zakonskih i podzakonskih akata iz domena odbrane i vojske i izvedenih doktrinarnih dokumenata, analizom i procenom operativnih sposobnosti Vojske Srbije, njene borbene moći u funkciji izvršavanja dodeljenih misija u skladu sa Strategijom odbrane, prikazani su osnovni argumenti u prilog ukidanja ODLUKE o obustavi obaveze služenja vojnog roka.
Služeći se metodom anlize i sinteze i istorijko-komparativnim metodom izvršena je analiza doktrinarnih dokumenata iz oblasti bezbednosti i odbrane, identifikovani osnovni rizici, izazovi i pretnje, analizirana postojeća zakonska rešenja u oblasti vojne, radne, materijalne obaveze i obaveze služenja u rezervnom sastavu, te prikazani činioci od značaja za održavanje visoke borbene moći Vojske Srbije radi ostvarivanja funkcije odbvraćanja potencijalnih agresora na Republiku Srbiju.

Ključne reči:

Reference

  • Вељковић О. Слађан и др. Изазови попуне Војске Србије активном и пасивном резервом, Војно дело 7/2018.
  • Димитријевић Бојан, Како смо укинули обавезни војни рок, „Политика“, 10.02.2021.
  • Мачкић Ранко, Баришић Игор и др. Стратегије националне безбедности САД и Руске федерације и могуће импликације  по безбедност  Републике Србије, Војно дело 8/2017.
  • Одлука о обустави обавезе служења војног рока, „Службени гласник РС“, број 95 од 17.децембра 2010.
  • Остојић М.Мирослав, Каравидић Зоран и др. Утицај доктрине и концепта на развој способности Војске Србије, Војно дело 8/2017.
  • Пандуревић Винко, Нови хладни рат и Србија, Свет књиге, Београд, 2018.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 94 од 27.децембра 2019.
  • Стратегија одбране Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 94 од 27.децембра 2019.
  • Уредба о служби у активној резерви, „Службени гласник РС“, број 47/11.
  • Закон о одбрани, „Службени гласник РС“, бр.116/2007, 88/2009 – др.закон, 104/2009 -др.закон, 10/2015 и 36/2018.
  • Закон о војсци Србије, „Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010 – др. Закон, 10/2015, 88/2015 – одлука УС, 36/2018 и 94/2019.
  • Закон о војној, радној и материјалној обавези, „Службени гласник РС“, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2021 2/2021 УДК 355.02:355.212(497.11) 63-83
ç