Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI GLOBALIZACIJE I MODELI MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA

OBAVEŠTAJNI RAD I DIPLOMATIJA

Sažetak

Savremene obaveštajne i diplomatske aktivnosti vezuju se za nastanak modernih država. Ipak, od kada istorija pamti i zapisuje odnose između društvenih grupa, postoji u izvesnoj meri i obliku i obaveštajna aktivnost i diplomatija. Skoro svi stari narodi su imali neku vrstu glasnika za pregovore o miru, ali isto tako i za objavu rata. Valjani obaveštajni podaci o protivniku, veoma često, bili su odlučujući u postizanju pobede u ratovanju. Poznati kineski vojskovođa i strateg Sun Cu, u delu Umeće ratovanja, poseban značaj pridavao je obaveštajnom radu u sagledavanju protivnika. S druge strane, već u antičkom periodu se pojavljuje svest o neophodnoj nepovredivosti izaslanika – pregovarača, a mnogo godina kasnije uspostavljaju se i pravila o tome. Već sa prvim pojavama organizovane diplomatske aktivnosti postavlja se vrlo jasna granica šta je dozvoljeno, a šta nije. Ono što nije dozvoljeno, odnosno što prelazi tu granicu, svakako, spada u obaveštajnu aktivnost. U ovom radu glavni akcent istraživanja fokusiran je na odnos između obaveštavanja, kao jedne od osnovnih funkcija diplomatskih predstavnika i obaveštajnog rada, kao delatnosti službi bezbednosti. U pokušaju da se napravi razlika između ovih aktivnosti, na osnovu dostupnih izvora, analiziraće se i određeni primeri iz političke prakse u različitim delovima sveta, kao i politizacija obaveštajnih podataka.

Ključne reči:

Reference

  1. Бајагић Младен, Методика обавештајног рада, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
  2. Бошковић Мило, „Права и дужности дипломатских представника и забрањени облици дипломатске активности“, у зборнику: Дипломатија, (приредио: Ђорђе И. Лопичић), Ваша књига, Београд, 2006, стр. 369-381.
  3. Вајовић Петар, „Обавештавање као дипломатска функција“, у зборнику: Дипломатија, (приредио: Ђорђе И. Лопичић), Ваша књига, Београд, 2006, стр. 226-243.
  4. Васић Душан, Превентивна дипломатија Теоријски концепт, нормативни оквир и политичке контроверзе, ЈП „Службени гласник“, Правни факултет у Београду, Београд, 2010.
  5. Дашић С. Давид, Дипломатија, Савремена и Економска, КИЗ „Алтера“, Београд, 2013.
  6. Делић Милан, Обавештајна делатност, МУП РС, Београд, 1996.
  7. Јанев Игор, Увод у дипломатију, АГМ књига, Београд, 2015.
  8. Каровић Павле, „Дефиниција дипломације“, у зборнику: Дипломатија, (приредио: Ђорђе И. Лопичић), Ваша књига, Београд, 2006, стр. 77-90.
  9. Крећа Миленко, Међународно право представљања (дипломатско и конзуларно право), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015.
  10. Кризман Богдан, „Хисторијски развитак дипломације“, у зборнику: Дипломатија, (приредио: Ђорђе И. Лопичић), Ваша књига, Београд, 2006, стр. 51-75.
  11. Лазић Радојица, Контрола служби безбедности у Србији, Академија за националну безбедност и ЈП „Службени гласник“, Београд, 2014.
  12. Милошевић Милан, (Контра)шпијунажа, Медија центар „Одбрана“, Београд, 2011.
  13. Митић Миодраг, Дипломатија делатност, организација, вештина, професија, ЈП „Службени гласник“, 2001, Београд.
  14. Парезановић Марко, „Специјалне службе и енергетска безбедност“, Национална безбедност, бр. 1, Београд, 2014, стр. 21-45.
  15. Петковић Милан, Тајни Ратници, Тетра ГМ, Београд, 1996.
  16. Ронин Роман, Обавештајни рад, ЈП „Службени гласник“ и Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд, 2009.
  17. Савић Андреја, Увод у државну безбедност, ВШУП, Београд, 2000.
  18. Савић Андреја, Бајагић Младен; „Улога обавештајне активности у спољној политици“, Наука, безбедност, полиција, Полицијска академија, вол. 8, број 1, Београд, 2003, стр. 17-50.
  19. Сатоу Ернест, Дипломатска пракса (приредио: Сер Ајвор Робертс), Holiwell Neopren, Београд, 2013.
  20. Симовић Слободан, Индустријска шпијунажа и заштита пословне тајне, Графостил, Крагујевац,
  21. Стајић Љубомир, Основи система безбедности, Правни факултет у Новом Саду, Београд, 2015.
  22. Стајић Љубомир, Лазић Радојица, Увод у националну безбедност, Академија за националну безбедност и ЈП „Службени гласник“, Београд, 2015.
  23. Цу Сун, Умеће ратовања, Бабун, Београд, 2014.
  24. Betts Richard, Enemies of Intelligence: Knowledge and Power in American Na­tional Security, Columbia University, New York, 2007.
  25. Denza Eileen, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplo­matic Relations, Oxford University Press, Oxford, 1998.
  26. Pinkus Jonathan, „Intelligence and Public Diplomacy: The Changing Tide“, Jour­nal of Strategic Security, 7, No. 1, Spring 2014, стр. 33-46.
  27. Rubin Michael, „The Temptation of Intelligence Politization to Support Diplo­macy“, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 29, No. 1, Taylor & Francis Group, 2016, стр. 1-25.
  28. Scott Len, „Secret Intelligence, Covert, Action and Clandestine Covert Acton and Clandestine Dipomacy“, Intelligence and National Security, 19, No. 2, Taylor & Francis Ltd, 2004, стр. 322-341.
  29. Watson Adam, Diplomacy: The Dialogue Between States, Routledge, London, 1991.
  30. Williams Abiodуn, „Public Diplomacy in an Age of Faith“, in: Toward a New Pub­lic Diplomacy (ed. Philip Seib ), Palgrave Macmillan, New York, 2009, стр. 217-238.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2016 УДК 327.84+355.40]:341.7 233-250
ç