Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

O ŽILAVOSTI SOCIJALIZMA

Sažetak

Prikaz knjige:

Kristijan, Nimic. 2019. Socijalizam: propala ideja koja ne odumire, preveo Saša Mirković. Beograd: Centar za antiautoritarne studije, 384 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2022 1/2022 УДК 141.7/.8(049.3) 297-301
ç