Izaberi jezik:
Tema broja

O VIŠESTRANAČJU KOD SRBA U PROŠLOSTI I DANAS

O VIŠESTRANAČJU KOD SRBA -POLITIKOLOŠKO-ISTORIJSKI ASPEKT-

Sažetak

Ovaj članak je pisan povodom 30 godina od obnavljanja višepartijskog sistema u Srbiji. Autor je mišljenja da je bilo potrebno da se napravi istorijski pregled, tj. politikološko-istorijski presek višestranačja u Srbiji, kao i u drugim delovima bivše jugoslovenske države u kojima je živeo i politički delovao srpski narod, u predjugoslovenskom, jugoslovenskom i postjugoslovenskom periodu, odnosno u samostalnoj Srbiji. Pored periodizacije višestranačkog sistema u Srbiji-Jugoslaviji-Srbiji, prezentovani su ključni istorijski i politički momenti Srba, političkih stranaka i njihovih vođa, preko kojih su artikulisana sva važna nacionalna, politička i državna pitanja srpske i jugoslovenske države. U radu je korišćen istorijski metod, zatim metod analize i sinteze, pogotovo imajući u vidu da se razmatra dugačak istorijski period: od nastanka prvih političkih stranaka u Srbiji – druga polovina 19. veka – do kraja 20. veka. Naučni i društveni cilj ovog rada su povezani i uzajamno isprepleteni: cilj je da se sagledaju učinci višestranačja na srpskom državnom i političkom prostoru u trajanju više od jednog veka, i da se povuku neke paralele u ponašanju i delovanju srpskih političara i partija u prošlosti i danas.

Ključne reči:

Reference

  • Ђуретић, Веселин. 2003. Влада на беспућу. Интернационализација југословенских противречности 1941 – 1944. Београд: Светозар Марковић.
  • Јовановић, Слободан, и Коста Ст. Павловић. 1993. Слободан Јовановић у емиграцији. Разговори и записи. Београд: СЛ СРЈ.
  • Милетић, Светозар. 1999. Сабрани списи. ур. Чедомир Попов и Дејан Микавица. Нови Сад: Књ. I, Нови Сад.
  • Микавица, Дејан. 2007. Михаило Полит Десанчић – вођа српских либерала у Аустроугарској. Нови Сад: Stylos.
  • Прибићевић, Адам. 1999. „Хрватско-српска коалиција.“ У Зборник о Србима у Хрватској. Београд.
  • Радојевић, Мира. 1994. Удружена опозиција 1935 – 1939. Београд: ИСИ.
  • Рибар, Иван. 1965. Из моје политичке сурадње (1901 – 1963). Загреб.
  • Радуловић, Јован. 1990. Учитељ Доситеј. Београд: СКЗ.
  • Ракић, Лазар. 1986. Јаша Томић. Нови Сад.
  • Станишић, Михаило. 1999. Експанзионизам Хрвата и растројство Срба. Београд.
  • Суботић, Момчило. 2004. Право на самоопредељење и ‘југословенски експеримен’. Прва, друга, трећа Југославија. Београд: Институт за политичке студије.
  • Суботић, Момчило. 2006. „Српска држава у програмима политичких странака у Србији до Дејтонског споразума.“ Политичка ревија, 4/2006.
  • Турлаков, Слободан. 2001. Водич за Србе почетнике (1804 – 1941). Београд.
  • Čulinović, Ferdo. 1961. Jugoslavija između dva rata. Zagreb.
  • Šepić, Dragovan. 1968. Hrvatska u koncepcijama Frana Supila. Forum.
PERIODIKA Politička revija 1/2022 1/2022 УДК 329(497.11)(091) 51-69
ç