Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

O PRAVU NA SAMOOPREDELJENJE I GEOPOLITIČKOJ SUDBINI REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE

Sažetak

Autor u radu prezentuje i analizira fenomen samoopredeljenja u jugoslovenskom slučaju, primenjujući istorijski metod, te metod komparacije, analize i sinteze. Pri tome autor polazi od teorijskog poimanja ovog pojma, preko međunarodnih organizacija: Društva naroda i Organizacije Ujedinjenih nacija i međunarodno-pravnih dokumenata koji definišu pravo na samoopredeljenje, te same primene ovog načela, koja je u svim slučajevima zavisila od globalne geopolitičke konstelacije velikih sila i njihovih interesa, a potom od snage, volje, i drugih atributa naroda koji se poziva na pravo na samoopredeljenje. Korektno tumačenje prava na samoopredeljenje nalaže da ovo pravo pripada narodima, ali ne i nacionalnim manjinama. Otuda je u slučaju Republike Srpske Krajine došlo do grubog kršenja prava Srba krajišnika na samoopredeljenje, kao što je u slučaju „Kosova“, priznanjem ove terorističke NATO tvorevine, takođe došlo do zloupotrebe prava na samoopredeljenje. U oba slučaja: pravo srpskog naroda u Krajini i pravo Srbije kao države, bilo je u senci sile – globalne geopolitike Zapada, u kojoj su srpski narod i njegove političke i državne tvorevine percipirane kao „gerila“ koja se isprečila na putu njegovog geopolitičkog pohoda na Rusiju.

Ključne reči:

Reference

  • Булајић, Милан. 1963. Право на самоопредељење у Друштву народа и УН 1917-1962, Београд
  • Глигоријевић, Бранислав. 1996. „КПЈ и српско питање у Хрватској 1918-1991“, у зборнику: Република Српска Крајина, СКД „Сава Мркаљ“, Топуско, СКД „Зора“, Книн, Книн-Београд
  • Иљич, Владимир Лењин.1958. О праву нација на самоопредељење, Београд: Култура
  • Јовичић, Миодраг. 1995. „Право народа на самоопредељење (идеја и њено остварење)“, у: Српско питање данас, Други конгрес српских интелектуалаца, ур. Василије Крестић, Београд
  • Митровић, Андреј.1967. Делегација Краљевине СХС на Конференцији мира 1919-1920, Београд
  • Обрадовић, Константин. 1994. „О вредности међународног права данас и вештини његовог коришћења“, Међународна политика, бр. 1024, Београд
  • Пејин, Јован. 2002. Аутономија Војводине кошмар српског народа, Београд-Зрењанин: ИП
  • Петрановић, Бранко, Лакић, Зоран. 1993. Партизанска аутономија Санџака 1943-1945, Београд: ВИГ
  • Попов, Чедомир и Јелена. 2000. Аутономија Војводине српско питање, Кровови, Сремски Карловци
  • Прибићевић, Светозар. 1990. Диктатура краља Александра, Загреб: Глобус
  • Симић, Предраг. 1992. „Европа и југословенско питање“, Међународна политика, бр. 1001, Београд
  • Станишић, Михаило. 1999. Експанзионизам Хрвата и растројство Срба, Београд
  • Суботић, Момчило. 2004. Право на самоопредељење и „југословенски експеримент“. Прва, друга, трећа Југославија, Београд: Институт за политичке студије
  • Суботић, Момчило. 2010. Политичка мисао србистике, Београд: Институт за политичке студије
  • Суботић, Момчило. 2011. Српска Војводина и њене мањине, Београд: Институт за политичке студије
  • Чулиновић, Фердо. 1961. Југославија између два рата, Загреб
  • ZAVNOH, 1964. Zbornik dokumenata, 1943, Zagreb, IHRPH
PERIODIKA Politička revija 4/2020 4/2020 УДК 341.231(497.5 Republika Srpska Krajina) 71-95
ç