Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

О (НЕ)ЧИТАЊУ КЊИГА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ

Сажетак

Проблем нечитања књига постаје све актуелнији у савременом свету. Нечитање књига је озбиљан интердисциплинарни културни, антрополошки и научни про­блем, јер тиме се запушта језик, језичка култура, писменост, образованост, рационалности и аналитички дух, а најновија истраживања да се тиме и штети властитом здрављу, јер свакодневно читање и учење продужава људски век. Главни разлози због чега се шири „отпор” према књизи су бројни, а истраживачи наводе недостатак вре­мена, препуштање забавним садржајима које емитују медији, посебно телевизија, скупа књига, утицај капиталистичког система (тржишне привреде), који „убија културу читања” дајући предност комерцијалним издањима и писцима таквих дела, док озбиљна и стручна дела маргинализује, а ауторе ниподаштава тако што ствара систем да им се не плаћа за њи­хоеврад, чиме нестаје и интерес за бављење радом од кога се не може живети. Важан део ширења (не) културе читања је и одсуство адекватне држаене политике, пре свега Министарстава културе, која су подлегла политици глобализације и пропагирања страних култура.

кључне речи:

Референце

  1. Božić, Jadranka: Antropologija knjige i čitanja, www.nb.rs
  2. Gociek, Piotr: Nieznosna lekkosć pisania, Rzeczpospolita, 25/11/2012
  3. Dillow, Clay: Literature is Good for Your Brain, Popular Science, 10/09/2012
  4. Corroto, Paula: El capitalismo entierra la literatura rusa, es, 01/06/2011
  5. Мансуре, Мохаммад-Тахер:, “Mellat”, Иран, 13/06/2012, према: http://inosmi.ru/world/20120704/194489806.html
  6. Назарова, Алиса: Центральная Азия: Книг мало, авторов не продви­гают, пробиться нелегко, http://www.fergananews.com/articles/7556, 28.11.2012
  7. Netburn, Deborah: Facebook, Twitter, other social media are brain candy, study says, Los Angeles Times, 08/05/2012
  8. Sousa, Dias Gisele: Los adolescentes usan pocos libros y mas Internet para estudiar, Clarin, 25/05/2012
  9. Сметанникова Н.Н.: Роль чтения и грамотности в современном ми­ре, http://www.rusreadorg.ru/issues/c2006/00_smetannikova.htm
  10. Фатыхова, Татьяна Ивановна:, Чтение в современном мире, http://ext.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/91-2011-12-05-14-02-36/1020-2012-02-24-16-46-54.html
  11. http://www.openclass.ru/blogs/107970
  12. Чтение литературы на родном языке как фактор сохранения и развития национальной культуры http://www.kungurlitera.ru/forum/241-2011-08-11-14-29-13.html?showall=1
  13. Živković, Zvijezdan: Knjiga se u BiH više gleda nego što se čita, http:// www.slobodnaevropa.org/conte
периодика Политичка ревија 2/2013 УДК: 316.74:028.01 243-252